List otwarty z wnioskiem o rozbiórkę pomników ku czci ludobójczych formacji OUN-UPA

„Zwracam się z wnioskiem o podjęcie energicznych działań mających na celu rozbiórkę innych tego typu obiektów na terenie Podkarpacia. […] Proszę o informację czy planujecie państwo zaangażować się w proces budowy godnego upamiętnienia ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1948.”

Bruksela, 8 października 2008 r.

List otwarty

 

Pan Mirosław Karapyta

Wojewoda Podkarpacki

Pan Robert Choma

Prezydent Przemyśla

Mając na uwadze zaangażowanie podległych panom służb wojewódzkich i miejskich w zakresie respektowania prawa w odniesieniu do niszczenia samowoli budowlanych, zwłaszcza w stosunku do nielegalnie postawionych pomników (ostatnio częściowy demontaż pomnika ofiar mordów formacji OUN-UPA na Polakach w Przemyślu), zwracam się z wnioskiem o podjęcie energicznych działań mających na celu rozbiórkę innych tego typu obiektów na terenie Podkarpacia.

Najbardziej rażącym przykładem jest pomnik formacji UPA w Hruszowicach.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym proszę o informację czy planujecie państwo zaangażować się w proces budowy godnego upamiętnienia ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1948. Taki pomnik powinien stanąć w centrum Przemyśla lub Rzeszowa, gdyż na terenie naszego województwa, także tysiącami ginęła Polska ludność cywilna.

Jestem pewien, iż ewentualne zaangażowanie panów w budowę pomnika dla ofiar ludobójstwa nie wpłynie negatywnie na stosunki z władzami rządowymi i samorządowymi Ukrainy, gdyż na zachodniej Ukrainie masowo powstają upamiętnienia ku czci formacji z rąk, których ginęli masowo Polacy. Także rok szkolny na zachodniej Ukrainie rozpoczął się od apeli na cześć Bandery.

Mając na uwadze, iż w kontaktach na szczeblu wojewódzkim i miejskim ze stroną ukraińską nie przeszkadza panom taki stan rzeczy, także strona ukraińska na pewno będzie równie wyrozumiała i nie poczyni sobie tego za nietakt.

Dr Andrzej Zapałowski, poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Do wiadomości:

– JE a-bp J. Michalik, metropolita przemyski

– Z. Cholewiński, marszałek woj. podkarpackiego

– S. Bajda, członek zarządu woj. podkarpackiego

– J. Paczek, starosta przemyski

– radni miasta Przemyśla i powiatu Przemyskiego

– media, prasa, radio, tv

– organizacje kresowe i kombatanckie;

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Skip to content