Szkodnik w Watykanie: “Jezus, wraz z Maryją i Józefem, był imigrantem”

Aktualizacja: 2020-12-12 2:55 pm

W Watykanie podświetlono figury Maryi, Józefa i Jezusa na rzeźbie pokazującej uchodźców. Ma to podkreślać, iż byli imigrantami – napisano w oświadczeniu.

W stojącej na Placu Świętego Piotra rzeźbie “Nieświadomi Aniołów|” podświetlono postaci Świętej Rodziny, by podkreślić, iż Jezus. Maria i Józef byli imigrantami. Zdjęcie: Watykańskie Biuro ds. Uchodźców i Imigrantów

We wrześniu 2019 roku na Placu Świętego Piotra stanęła rzeźba kanadyjskiego artysty 2019 Timothy Schmalza ‚Nieświadomi Aniołów” przedstawiająca 140 postaci uchodźców i imigrantów.

Wśród nich są Maria, święty Józef i Jezus. Teraz postaci Świętej Rodziny zostały podświetlone, by podkreślić to, iż byli uchodźcami.

Rzeźba ma nawiązywać do Listu do Hebrajczyków i fragmentu: „Nie zapominajcie o przyjmowaniu nieznajomych, gdyż w ten sposób niektórzy nieświadomie przyjmowali anioły”.

„Jest to „znak podkreślający głęboki sens Bożego Narodzenia i przypominający, że Jezus, wraz z Maryją i Józefem, był imigrantem, uciekającym, by ocalić swoje życie” – napisało w oświadczeniu watykańskie Biuro ds. Imigrantów i Uchodźców.

Watykan kolejny raz wykorzystuje święta, czy symbole religijne, by zabierać głos w sprawach politycznych i promować globalistyczną agendę.

Kiedy w 2019 roku instalowano rzeźbę przedstawiająca imigrantów z różnych krajów i epok, wśród nich Świętą Rodzinę Franciszek mówił o przesiedleńcach, „którzy są zmuszeni do ucieczki, tak jak stało się to z Jezusem i jego rodziną” i Świętej Rodzinie podróżującej do Betlejem.

Jak Jezus, zmuszony do ucieczki tak i zmuszeni są przesiedleńcy, imigranci – mówił papież.

W każdym z tych ludzi, zmuszonych do ucieczki w bezpieczne miejsce, Jezus jest obecny takim, jakim był za czasów Heroda.

Wtedy wielu znawców wskazywało, ze papież nie ma racji, gdy porównuje podróż Świętej Rodziny do Betlejem z losem imigrantów. Maria, Józef i Jezus wracali bowiem do swego rodzinnego miasta.

Niezależnie od interpretacji oczywistym jest, iż papież Franciszek uczynił z imigracji centralny punkt swego pontyfikatu i zachęca do przyjmowania przybyszy.

Głosi, że państwa które nie chcą w sposób niekontrolowany przyjmować imigrantów ulegają jak mówił „własnemu egoizmowi i głosom populistów”.

Za: Najwyższy Czas! (12 grudnia 2020 ) -- [Org. tytuł: «Watykan jak Unia. Nawet Boże Narodzenie wykorzystywane do promowania globalizmu»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=121185 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]