Aktualizacja strony została wstrzymana

22 grudnia, 2012

Pokłosie „Malowanego ptaka”

To wła­śnie bo­ha­ter­scy pol­scy chło­pi ze wsi pod­kar­pac­kiej z na­ra­ża­niem wła­sne­go ży­cia i swo­ich naj­bliż­szych ura­to­wa­li te­mu chłop­cu ży­cie. Wy­peł­ni­li swój chrze­ści­jań­ski obo­wią­zek, nad czym

Komorowski i Jaruzelski. W cieniu stanu wojennego

Wkrótce po ogłoszeniu kandydatury Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, w programie telewizyjnym „Fakty po faktach”, były współpracownik komunistycznej bezpieki Andrzej Olechowski podzielił się

Ukraina: Tatarzy zniszczyli wystawę o Stalinie

Grupa Tatarów krymskich zdemolowała w Symferopolu wystawę poświęconą rocznicy urodzin Józefa Stalina, w ten symboliczny sposób wyrażając swoją „wdzięczność” za lata prześladowań ze strony komunistów.

Lincz za spalenie Koranu

Na południu Pakistanu tłum pobił na śmierć, a następnie spalił ciało mężczyzny, podejrzewanego o zbezczeszczenie Koranu – poinformowała policja Przedstawicieli policji Bihar-ud-Din wyjaśnił, że mężczyznę

Abp Hoser o szaleństwie ideologii gender

Ideologia ta stara się nam wmówić, że wszystko, co w życiu robimy, jest swego rodzaju stereotypem, a ze stereotypami trzeba walczyć. A do najważniejszych stereotypów

GMO podpisane

Mimo apeli opozycji i organizacji społecznych prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj ustawę o nasiennictwie. Pozwala ona na rejestrację i sprzedaż nasion roślin modyfikowanych genetycznie. Takiej