29 listopada, 2011

Szpieg z Wa­ty­ka­nu oskar­ża księ­dza

Pro­ces kar­ny wy­to­czo­ny przez es­be­ka księ­dzu Isa­ko­wi­czo­wi-Za­le­skie­mu otwie­ra bar­dzo nie­bez­piecz­ną furt­kę – pokazuje, że moż­na wy­stą­pić o ska­za­nie księ­dza na­wet na wię­zie­nie za je­go opi­nię.

Kard. Burke: katolicy aresztowani za wiarę

Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku kraju, w którym chrześcijanie są prześladowani – ostrzega kard. Raymond Burke, prefekt Sygnatury Apostolskiej. W rozmowie z katolicką agencją CNS

Polska niemieckim landem? – Zbigniew Kuźmiuk

Niektórzy politycy i ekonomiści twierdzą, że taki był niemiecki plan w latach 90-tych poprzedniego stulecia kiedy zaczęto finalizować przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty, wtedy jeszcze
Skip to content