Prokurator z Brooklynu mówi, że aresztował 89 rabinów, ale odmawia podania szczegółów

Aktualizacja: 2011-11-29 2:08 pm

Prokurator z Brooklynu, Charles Hynes twierdzi, że zaaresztował 89 mężczyzn oskarżonych o molestowanie nieletnich  z ultra-ortodoksyjnego środowiska w Brooklynie w ostatnich dwóch latach.  Prokurator odmawia podanie szczegółów.

Rabin i pedofil Baruch Lebovits z nowojorskiego Brooklynu, skazany został w kwietniu 2010 roku na maksymalną karę pozbawienia wolności – 32 lata – za dopuszczenie się licznych przestępstw molestowania seksualnego młodych chłopców.

Ofiary molestowania i ich adwokaci od dawna oskarżali Hynesa o to, że nie robi nic w sprawie gwałtów na nieletnich z obawy, że obawia się politycznych reperkusji ze strony ultra-ortodoksyjnych rabinów.

Hynes twierdzi, że nie jest to prawda, a informacja, która dostarczył do Forward świadczyłaby o czymś zupełnie przeciwnym.  Niestety, jego biuro odmówiło dostarczenia nawet najmniejszych szczegółów i jest niemożliwe wykazanie, że to, co twierdzi Hynes jest prawdą.

Początkowo, gdy Forward zwróciło sie o informacje w połowie października, rzecznik prasowy Prokuratury, Jerry Schmetterer, stwierdził, że nie prowadzi się statystyk w odniesieniu do rasy czy religii osób, które są aresztowane.

Kiedy Forward przypomniało mu, że Prokuratura ujawniła w przeszłości takowe statystyki w 2009 odnośnie aresztowania 26 ortodoksyjnych żydów,  Schmetterer powiedział, że musi się skonsultować w wydziałem odpowiedzialnym z przestępstwa na tle seksualnym.

Rabin Baruch Lebovitz potwierdził w październiku, że aresztowano 89 ortodoksów oskarżonych o molestowanie.   Potwierdził to w dwóch różnych konwersacjach.

Dlaczego więc Prokuratura nie chce udzielić informacji, tym bardziej, że potwierdzenie aresztowania rekordowej liczby ortodoksów, potwierdzałaby to, co mówi Hynes, że kara się bardziej surowo tych, którzy dopuszczają się przestępstw seksualnych.

Ben Hirsch, prezydent Survivors for Justice, powiedział, że aresztowania podane przez Prokuraturę „są bardzo niepokojące”.

By Paul Berger
The Jewish Daily Forward

Przekład: Centuria

Źródło: http://forward.com (The Jewish Daily Forward – “Child Sex Arrests Spike. Or Do They? Brooklyn Prosecutor Says 89 Charged But Withholds Details”) – 11 listopada 2011

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=47638 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]