4 marca, 2011

ONZ przeprasza Białoruś

ONZ pomylił się, oskarżając Białoruś o nielegalną sprzedaż broni do Wybrzeża Kości Słoniowej. Poinformował o tym sekretarz generalna ONZ ds. operacji pokojowych Alain Le Roy.

Pierwszy Polak na Księżycu

Mieliśmy już za peerelu pierwszego Polaka w kosmosie, teraz, tj. w neopeerelu czas na pierwszego, co 10 Kwietnia 2010 r. na ziemi księżycowej stanął i

Sprywatyzują Kasprowy Wierch?

W tym roku jest planowana sprzedaż kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Jej wartość resort skarbu szacuje na kilkaset milionów złotych. Prace nad prywatyzacją zakopiańskiej spółki

Kościół św. Anny w Warszawie-Wilanowie…

…z nieco innej perspektywy… Czyli wywiad z panienką, która zarobkowo rozbiera się w magazynach dla samców, przeprowadzony wewnątrz kościoła, w przytomności naszego Pana w tabernakulum.

Beatyfikacja bez Jaruzelskiego?

Po wczorajszym dniu, jeżeli oczywiście jakąś jego część ktoś spędził przed telewizorem ustawionym na TVN24 można by dojść do wniosku, że beatyfikacja Jana Pawła II

Czy pan Bartoszewski zdaje sobie sprawę?

Czy pan Bartoszewski zdaje sobie sprawę z tego, ze jego wypowiedzi mogą być użyte przeciwko Polakom, czy tez sobie nie zdaje z tego sprawy? Zakładam najpierw w ramach domniemania niewinności, że pan Bartoszewski nie zdaje

Seks oralny i mastrurbacja tematem dla ONZ

Podczas obrad ONZ-owskiej Komisji ds. Statusu Kobiet amerykańscy nauczyciele przekonywali, że należy wprowadzić „graficzną” edukację seksualną, na której dzieci dowiadywałyby się czym jest orgazm i

Ra­da Bez­pie­czeń­stwa we­dług Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go

„Obej­mu­jąc z wo­li Na­ro­du urząd Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, uro­czy­ście przy­się­gam, że do­cho­wam wier­no­ści po­sta­no­wie­niom Kon­sty­tu­cji, bę­dę strzegł nie­złom­nie god­no­ści Na­ro­du, nie­pod­le­gło­ści i bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, a do­bro Oj­czy­zny oraz
Skip to content