Niebezpieczna opinia prawna Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię dla Trybunału w sprawie dot. dyskryminacji związków partnerskich tej samej płci. Rzecznik stwierdził, że pary homoseksualne we wszystkich krajach Unii – niezależnie od tego, co stanowi krajowa konstytucja – muszą mieć zapewniony taki sam dostęp do świadczeń pracowniczych, co heteroseksualne małżeństwa.

Chociaż opinia jednego z ośmiu rzeczników, doradzających sędziom w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, nie jest wiążąca, to jednak przypuszcza się, że sędziowie się do niej zastosują. 

Trybunał Europejski bada sprawę niemieckiego pederasty, emerytowanego pracownika administracji publicznej Jürgena Römera, który oskarżył władze miasta Hamburg o dyskryminację. Jego zdaniem, władze wypłacają mu za niską emeryturę. Miałby ją wyższą, gdyby pozostawał w heteroseksualnym związku małżeńskim, a nie związku partnerskim z innym mężczyzną. Niemieckie prawo nie zezwala na „małżeństwa osób tej samej płci”.

Niemiecki sąd zwrócił się do ETK o wydanie orzeczenia, w celu ustalenia, czy krajowe prawo narusza ostatnią dyrektywę antydyskryminacyjną UE dotyczącą kwestii zatrudnienia.

Orzeczenie ETS będzie wiążące dla Niemiec, o ile trybunał dokona wykładni prawa unijnego w tej sprawie.

Homoseksualny działacz austriacki, dr Helmut Graupner cieszy się z opinii sekretarza generalnego, mówiąc, że jest ona „przełomowa” – Jeśli Trybunał Europejski zgodzi się z tą opinią, oznaczać to będzie, że wszystkie 27 państw członkowskich UE, będzie musiało zapewnić parom homoseksualnym dostęp do wszystkich korzyści materialnych, związanych z zatrudnieniem takich, jakie posiadają pary heteroseksualne, niezależnie od tego, czy ustawodawstwo krajowe zezwala na rejestrację związków partnerskich, czy też nie.

Obrońcy tradycyjnego małżeństwa obawiają się, że ewentualne przychylenie się do tej opinii sędziów Europejskiego Trybunału, zostanie wykorzystane przez ruch homoseksualny do obalenia statusu tradycyjnego małżeństwa we wszystkich krajach członkowskich Unii. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Roger Kiska, doradca prawny Alliance Defense Fund zauważył, ze ETS nie może narzucać innym państwom własnego stanowiska, wbrew temu co sadzą suwerenne narody. – Unia Europejska opiera się na poszanowaniu zasady suwerenności. Jeśli opinia rzecznika generalnego zostanie zaakceptowana, nastąpi zniszczenie suwerennego procesu decyzyjnego wszystkich narodów europejskich – stwierdził Kiska. Podkreślił, że rolą Trybunału nie jest stanowienie prawa dla całej Europy.

Źródło: C-fam.org, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: A więc widać już wyraźnie jakim „pocałunkiem śmierci” jest wejście Polski do UE! W kontekście furtki – jaką najprawdopodobniej otwiera u nas ustawa o międzynarodowym prawie prywatnym oraz podobne do opisanego w powyższej informacji opinii jednego z sędziów ETS – widać w jaki sposób tradycyjna rodzina i małżeństwo zostaną niebawem najprawdopodobniej po prostu zrujnowane.

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6756,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content