17 grudnia, 2008

Promocja niemieckości w Szczecinie

Wspieranie akcjami promocyjnymi przez władze Szczecina inicjatywy odbudowy pomnika będącego symbolem niemieckiego pangermanizmu, przywracanie dawnych niemieckich nazw poszczególnym budowlom – to tylko niektóre z przejawów
Skip to content