20 grudnia, 2007

Nagonka wielofunkcyjna – Stanisław Michalkiewicz

„[…]Obok strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego, które dzisiaj i w przewidywalnej przyszłości wyznacza kierunek europejskiej polityki – na terenie Polski mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem medialnym
Skip to content