Los Angeles: Główny rabin sekty Spinka aresztowany za przestępstwa podatkowe

Aktualizacja: 2007-12-20 4:44 pm

Główny rabin chasydzkiej sekty o nazwie Spinka, rabin Naftali Tzvi Weisz, został aresztowany w Los Angeles za wieloletnie oszustwa podatkowe. W ciągu ostatnich 10 lat, sekta zebrała od ofiarodawców prawie 9 milionów dolarów, które później, po odliczeniu prowizji, przekazywała z powrotem ofirarodawcom, a ci w nielegalny sposób rozliczali darowizny od podatków. Wraz z 59-letnim rabinem Weisz, aresztowano cztery inne osoby spośród sześciu podejrzanych: 60-letniego Gabbai Moshe E. Zigelman, 43-letniego Yaakov Zeivald, 55-letniego Yosef Nachum Naiman i 43-letniego Alan Jay Friedman. Dwie poszukiwane osoby, w tym 60-letni Moshe Arei Lazar znajdują się prawdopodobnie w Izraelu. Pieniądze pochodziły z wielu źródeł, m.in. z jubilerskiej dzielnicy Los Angeles i z Izraela i były w skomplikowany sposób przerzucane z kont bankowych amerykańskiej filli banku izraelskiego w Los Angeles oraz transferowane nielegalnie z banku w Izraelu. Wszystkie “organizacje charytatywne” prowadzone przez sektę Spinka są podejrzane w sprawie. Tylko dwóm głównym oskarżonym prokurator zarzuca m.in. 37 przypadków złamania prawa, a ponadto 19 przypadków nielegalnego korzystania z usług pocztowych i 11 przypadków międzynarodowego “prania pieniędzy”.

Sekta Spinka została założona przez Żydów rumuńskich i ma swoje synagogi w Europie i Izraelu, z główną siedzibą w nowojorskim Brooklynie.


Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1490 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]