Los Angeles: Główny rabin sekty Spinka aresztowany za przestępstwa podatkowe

Główny rabin chasydzkiej sekty o nazwie Spinka, rabin Naftali Tzvi Weisz, został aresztowany w Los Angeles za wieloletnie oszustwa podatkowe. W ciągu ostatnich 10 lat, sekta zebrała od ofiarodawców prawie 9 milionów dolarów, które później, po odliczeniu prowizji, przekazywała z powrotem ofirarodawcom, a ci w nielegalny sposób rozliczali darowizny od podatków. Wraz z 59-letnim rabinem Weisz, aresztowano cztery inne osoby spośród sześciu podejrzanych: 60-letniego Gabbai Moshe E. Zigelman, 43-letniego Yaakov Zeivald, 55-letniego Yosef Nachum Naiman i 43-letniego Alan Jay Friedman. Dwie poszukiwane osoby, w tym 60-letni Moshe Arei Lazar znajdują się prawdopodobnie w Izraelu. Pieniądze pochodziły z wielu źródeł, m.in. z jubilerskiej dzielnicy Los Angeles i z Izraela i były w skomplikowany sposób przerzucane z kont bankowych amerykańskiej filli banku izraelskiego w Los Angeles oraz transferowane nielegalnie z banku w Izraelu. Wszystkie „organizacje charytatywne” prowadzone przez sektę Spinka są podejrzane w sprawie. Tylko dwóm głównym oskarżonym prokurator zarzuca m.in. 37 przypadków złamania prawa, a ponadto 19 przypadków nielegalnego korzystania z usług pocztowych i 11 przypadków międzynarodowego „prania pieniędzy”.

Sekta Spinka została założona przez Żydów rumuńskich i ma swoje synagogi w Europie i Izraelu, z główną siedzibą w nowojorskim Brooklynie.


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content