church_history

Kościół wspólnot – Grzegorz Górny

Jan Paweł II często powtarzał, że nadzieję na nową ewangelizację i wiosnę Kościoła wiąże z aktywnością wielu ruchów i wspólnot katolickich, zwłaszcza tych, które pojawiły

Perypetie «Obrońcy Wiary» – Jakub Pytel

«Wszelkie formy protestantyzmu (…) są jedynie dziecinnymi igraszkami pośród wielkiej wojny między świętym i powszechnym Kościołem Rzymskim a Antychrystem» (Jan Henryk kardynał Newman) . W

Chrześcijaństwo czy erastianizm? – Jakub Pytel

Dzięki uprzejmej zgodzie redakcji „Zawsze wierni” mogę prezentować Państwu teksty mego autorstwa, które ukazały się w tym miesięczniku. […] Pierwszy mój artykuł zamieszczony na łamach
Skip to content