Węgierski rząd zmienia konstytucję celem karania „negacjonistów Holokaustu”

Węgierski socjalistyczny rząd zapowiedział wprowadzenie poprawek do konstytucji, zaostrzających odpowiedzialność karną wobec osób dopuszczających się tzw. incydentów na tle nienawiści i podżegania rasowego.

Zaproponowana zmiana ustawy zasadniczej powinna być gotowa w ciągu kilku tygodni i ma objąć zaostrzone sankcje wobec osób „negujących Holokaust”. Wezwał do tego m.in. Minister Edukcji, István Hiller, a Minister Spraw Wewnętrznych, Tibor Draskovics zaproponował poprawkę konstytucyjną penalizującą tzw. agitację rasistowską i promowanie nienawiści wobec etnicznej bądź religijnej mniejszości. Poprzednie inicjatywy socjalistów i wpływowego żydowskiego lobby, zostały zablokowane przez decyzję węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: World Jewish Congress | http://www.worldjewishcongress.org/news/globalnews/gn_archives/2009/05/gn_090527_hu.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content