List członków Zakonu Maltańskiego do papieża. Chcą wyjaśnień z powodu nadużyć abp. Becciu

Aktualizacja: 2017-04-28 10:28 am

Tuż przed wyborami nowego Wielkiego Mistrza członkowie Zakonu Rycerzy Maltańskich napisali list bezpośrednio skierowany do papieża Franciszka, prosząc o wyjaśnienie przyczyn tak niezwykłej interwencji papieskiego delegata w wewnętrzne sprawy zakonu i przekroczenie przez niego kompetencji.

List przygotowany m.in. przez dr Paula J. Camarata domaga się odpowiedzi na „poważne pytania i wątpliwości”, które pojawiły się po tym, jak Franciszek przywrócił na stanowisko wcześniej zdymisjonowanego Wielkiego Kanclerza barona Albrechta von Boeselagera – promotora prezerwatyw – i zmusił Wielkiego Mistrza o. Matthew Festinga do rezygnacji oraz skutecznie pozbawił wpływu na sprawy zakonu Patrona, kardynała Raymonda Burke’a.

„Niedawny rozwój poważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy w odniesieniu do Zakonu Maltańskiego, wzbudziło wiele niepokojów” – piszą rycerze.

„Zostały one pogłębione przez brak uzasadnionego wyjaśnienia, które przedstawiono by zarówno wiernym członkom Zakonu, jak i opinii publicznej w odniesieniu do działań podjętych przez Waszą Świątobliwość i urzędników watykańskich” – czytamy dalej.

List przygotowano trzy miesiące po tym, jak Franciszek bezpośrednio zaangażował się w sprawy zarządzania zakonem, który jest suwerenną jednostką i nie ma oficjalnego związku z Papieżem czy Watykanem.

Większe zaangażowanie Franciszka pojawiło się już w grudniu po tym, jak Wielki Mistrz Zakonu, o. Matthew Festing pozbawił stanowiska – po długim dochodzeniu – Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera, który od wielu lat sprawował kontrolę nad podległą zakonowi organizacją charytatywną Malteser International. Jej pracownicy rozprowadzali prezerwatywy, pigułki i inne środki antykoncepcyjne w biednych krajach, w których działał zakon.

Mimo udokumentowanych nadużyć, papież – ku zaskoczeniu wielu członków Rycerzy Maltańskich – zażądał, aby przywrócić na stanowisko zdymisjonowanego barona niemieckiego, a o. Festingowi polecił, by zrezygnował z kierowania zakonem.  

Franciszek następnie skutecznie pozbawił Wielkiego Patrona Zakonu Rycerzy Maltańskich kardynała Burke’a wpływu na to, co dzieje się w zakonie, mianując arcybiskupa Angelo Becciu swoim nowym delegatem, który miał „uporządkować” sytuację.

Rycerze Maltańscy proszą teraz papieża o „ważne wyjaśnienie” wszystkich rzeczy, które miały miejsce, stwierdzając, że działania jego delegata wydają się „naruszać misję Zakonu, niezależność, samorządność i dobro duchowe”.

Członkowie wspominają niedawną interwencję arcybiskupa Becciu, który zwrócił się bezpośrednio do byłego Wielkiego Mistrza, by w ramach „posłuszeństwa” trzymał się z daleka od Rzymu podczas zbliżających się wyborów jego następcy.

Ten akt – czytamy w liście członków zakonu – „stawia pytania o właściwą jurysdykcję Specjalnego Delegata w odniesieniu do wszystkich członków suwerennego Zakonu, ponieważ skutecznie stawia Ojca Festinga w pozycji wygnańca z Rzymu, pozbawia Ojca Festinga jego praw jako członka Zakonu i szkodzi Zakonowi, zakłócając wolne wybory Wielkiego Mistrza”.

W środę Watykan łaskawie zmienił swoje stanowisko i zezwolił byłemu szefowi zakonu na uczestniczenie w wyborach – zauważa portal lifesitenews.com.

Petycja do papieża Franciszka pojawiła się po tym, jak anonimowe źródło ujawniło w sieci szereg poufnych dokumentów wewnętrznych Rycerzy Maltańskich, które potwierdzają, w jakim stopniu Franciszek zaangażował się w sprawy zakonu.

Wśród ujawnionych materiałów znalazł się m.in. list Franciszka z 1 grudnia 2016 r. skierowany do kard. Burke’a, w którym prosi on duchownego, by „upewnił się, że masoni zostaną usunięci z zakonu i by rozwiązano problem jakiegokolwiek zaangażowania zakonu w rozprowadzanie środków antykoncepcyjnych”.

Ponadto Zakon musi zadbać o to – napisał papież – aby „metody i środki wykorzystywane w jego inicjatywach i pracach w zakresie opieki zdrowotnej nie były sprzeczne z prawem moralnym. Jeśli w przeszłości wystąpił problem z tą naturą, mam nadzieję, że można ją całkowicie rozwiązać. Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby – jak mi powiedziałeś – niektórzy z wysokich funkcjonariuszy byli świadomi takich praktyk, jak dystrybucja jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych i nie podjęli jeszcze interwencji w celu zakończenia takich rzeczy” – pisał papież.

***

Pełna treść listu członków Rycerzy Maltańskich skierowanego do papieża Franciszka.

Zapytanie w sprawie poważnych obaw dotyczących Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich

Wasza Świątobliwość,

Z głęboką miłością do Waszej Świątobliwości i naszej katolickiej wiary oraz  z obowiązku moralnego, jaki nakazuje nam sumienie my niżej podpisani Rycerze i Damy Zakonu Maltańskiego z szacunkiem dążymy do uzyskania odpowiedzi ze strony właściwych organów na poważne pytania i wątpliwości, które pojawiły się ostatnio w odniesieniu do Suwerennego Zakonu Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy z Rodos i z Malty.

Niedawne ujawnienie poważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy w odniesieniu do Zakonu Maltańskiego, wzbudziło wiele niepokojów. Zostały one pogłębione przez brak uzasadnionego wyjaśnienia, które przedstawiono by zarówno wiernym członkom Zakonu, jak i opinii publicznej w odniesieniu do działań podjętych przez Waszą Świątobliwość i urzędników watykańskich.

W rezultacie członkowie mają wątpliwości, czy kontynuować współpracę z Zakonem. Inni, którzy mieliby przystąpić do Zakonu, okazują swoją niechęć do wstąpienia do czasu prawomocnego wyjaśnienia i klarownego wytłumaczenia kwestii dotyczących prawidłowego procesu i kluczowych wątpliwości odnoszących się do działalności charytatywnej Zakonu Maltańskiego oraz sprawowania właściwego nadzoru – przez osoby upoważnione – nad programami finansowanymi przez Zakon. Z tego powodu niżej podpisani Rycerze i Damy Zakonu Maltańskiego proszą o wyjaśnienia i udokumentowane odpowiedzi na następujące wątpliwości, które wydają się naruszać misję, niezależną suwerenność, samorządność i dobro duchowe.

Opierając się na podstawie relacji z mediów Albrecht von Boeselager, Wielki Kanclerz został poproszony o rezygnację przez Ojca Matthew Festinga, Księcia i Wielkiego Mistrza Zakonu, głównie, choć nie wyłącznie z powodu zarzutów, iż organizacja charytatywna Zakonu, Malteser International (MI), znajdująca się pod nadzorem von Boeselagera finansowała programy pomocy humanitarnej, w tym praktyki antykoncepcyjne sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zarzuty dotyczyły dystrybucji prezerwatyw w Birmie, Kenii i Sudanie Południowym. Rozumiemy, że zarzuty pochodzą z liczącego czterdzieści sześć stron Pierwszego Raportu sporządzonego przez formalną międzynarodową komisję śledczą powołaną przez Ojca Matthew Festinga w celu zbadania oskarżeń, które miały miejsce w ramach zarządu von Boeselagera. Rozumiemy, że w Pierwszym Raporcie stwierdzono, iż polityka MI w odniesieniu do „RH” [zdrowia reprodukcyjnego] i zapobiegania HIV i AIDS była niezgodna z naukami Kościoła Katolickiego w zakresie następujących stanowisk, że:

– dopuszczalne jest stosowanie środków antykoncepcyjnych w celu odłożenia kolejnych narodzin w czasie;

– akceptowalne jest rozpowszechnianie prezerwatyw w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową;

– MI powinno edukować ludzi w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych, by odłożyć w czasie narodziny kolejnych dzieci i używania prezerwatyw jako opcji zapobiegania chorobom przenoszonych drogą płciową (STI);

– w pewnych sytuacjach MI może odjeść od nauki Kościoła, gdy uzna, że “medyczna i moralna odpowiedzialność” jest sprzeczna z tymi naukami

Dodatkowo Pierwszy Raport wskazał, że te działania MI […], które są uważane za niezgodne z nauczaniem Kościoła nie zostały odpowiednio zgłoszone przez Wielkiego Szpitalnika [Albrecht von Boeselagera] Księciu i Wielkiemu Mistrzowi Matthew Festingowi oraz Suwerennej Radzie.

Raport Komisji został wydany w styczniu 2016 r. i wpłynął na prośbę Ojca Matthew Festinga, zgodnie z którą Albrecht von Boeselager zrezygnował ze stanowiska w grudniu 2016 r.

2. W 2014 roku, po Nadzwyczajnym Synodzie Rodziny, Wasza Świątobliwość mianował Kardynała Raymonda Burke’a Patronem Zakonu Maltańskiego. Oficjalną rolą Patrona jest promowanie relacji między Stolicą Apostolską a Zakonem, a także informowanie Waszej Świątobliwości o aspektach duchowych i religijnych Zakonu. W lutym 2017 r. w ramach szeregu decyzji wydawanych bez powiadomienia kardynała Burke’a, Wasza Świątobliwość powołał arcybiskupa Angelo Becciu na Specjalnego Delegata Waszej Świątobliwości i „wyłącznego rzecznika” Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich. W piśmie z 15 kwietnia 2017 r. arcybiskup Becciu, pisząc jako Specjalny Delegat, oficjalnie nakazał Ojcu Festingowi, aby „nie był obecny podczas Najwyższego Zgromadzenia Kawalerów i zrezygnował z podróży do Rzymu przy tej okazji”. Pisał: „Proszę cię o to jako wyraz posłuszeństwa, w którym bez wątpienia uznasz ofiarę własnego poświęcenia dla dobra Zakonu Maltańskiego”.

Ten akt stawia pytania o właściwą jurysdykcję Specjalnego Delegata w odniesieniu do wszystkich członków suwerennego Zakonu, ponieważ skutecznie stawia Ojca Festinga w pozycji wygnańca z Rzymu, pozbawia Ojca Festinga jego praw jako członka Zakonu i szkodzi Zakonowi, zakłócając wolne wybory Wielkiego Mistrza.

W świetle powyższych rozważań z szacunkiem zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi przez właściwe organy na te wątpliwości, abyśmy wszyscy mogli być zjednoczeni w służbie Bogu poprzez Suwerenny Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy z Rodos i Malty.”

Źródło: lifesitenews.com

Agnieszka Stelmach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-04-28)

 


 

Mimo zakazu były Mistrz wybiera się na wybory u Maltańczyków. Jak zareaguje papieski delegat?

Były przywódca Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich – mimo zakazu papieskiego delegata – zmierza do Rzymu na wybory nowego Wielkiego Mistrza. Ma duże szanse, by ponownie stanąć na czele najstarszego zakonu na świecie.

O. Matthew Festing pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich dopóki papież Franciszek nie poprosił go o rezygnację ze stanowiska w styczniu tego roku. O. Festing został zmuszony do dymisji po tym, jak usunął wysokiego rangą urzędnika, który rozprowadzał antykoncepcję na całym świecie za pośrednictwem organizacji charytatywnej zakonu.

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Jego najwyżsi członkowie składają jednak śluby posłuszeństwa wobec papieża. 15 kwietnia arcybiskup Angelo Becciu, który na polecenie papieża nadzoruje zakon w okresie przejściowym, nakazał o. Festingowi, aby „nie przyjeżdżał do Rzymu” w okresie wyborów jego następcy, zaplanowanych na 29 kwietnia.

Delegat papieski napisał do byłego szefa Zakonu Maltańskiego: „Twoja obecność ponownie otworzyłaby rany dopiero co zabliźnione i uniemożliwiłaby odbycie się wyborów w atmosferze pokoju i harmonii, dopiero co przywróconej”. Arcybiskup podkreślił, że jego decyzję podziela Ojciec Święty. Dodał, że o. Festing powinien w ogóle zrezygnować z podróży do Rzymu „jako akt posłuszeństwa”.

Tymczasem agencja Reutera poinformowała w środę, że o. Festing zmierza do Rzymu i że tę informację potwierdził Zakon Maltański. Rzecznik Zakonu powiedział, że o. Festing „poinformował grupę, iż przyjdzie na spotkanie w sobotę w siedzibie głównej w Rzymie”.

Zdymisjonowany przez papieża zakonnik pozostaje bardzo popularny w zakonie i ma spore szanse być ponownie wybranym, o ile coś nadzwyczajnego się nie zdarzy.

Po zdymisjonowaniu o. Festinga, w zakonie anulowano wcześniejsze decyzje Wielkiego Mistrza o pozbawieniu funkcji Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera.

Von Boeselager twierdzi, że Patron Zakonu Maltańskiego, kardynał Raymond Burke został “de facto” zawieszony w pełnieniu swojej funkcji. Abp Becciu jest „jedyną osobą, która może rozpatrywać sprawy Zakonu Maltańskiego w imieniu Ojca Świętego”, chociaż kard. Burke formalnie wciąż jest Patronem.

Brat von Boeselagera, Georg w połowie grudnia 2016 r., gdy rozgrywały się dramatyczne wydarzenia w Zakonie Maltańskim, został wybrany do rady nadzorczej „Banku Watykańskiego” (IOR).

Źródło: lifesitenews.com.,

AS

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-04-28)

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95380 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]