Według kard. Muellera chrześcijanie pomagający uchodźcom nie powinni ich nawracać

Aktualizacja: 2016-02-29 9:23 am

Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary Gerhard Müller stwierdził, że pomoc charytatywna nie powinna być przekształcana w „narzędzie prozelityzmu”. Podkreślił, że pomoc powinna być świadectwem miłości, bez żadnych ukrytych intencji.

Doświadczony chrześcijanin wie, kiedy jest czas na to, by mówić o Bogu, a kiedy milczeć. Czasem niemy świadek miłości Boga jest najlepszy – podkreślił niemiecki hierarcha, występując w trakcie konferencji poświęconej encyklice papieża Franciszka „Deus Caritas Est”. – Misją Kościoła jest dawanie świadectwa o Chrystusie. Czymś pogardliwym byłoby mówienie: masz, ale tylko dobra materialne – mówił kard. Gerhard Müller.

W swoim wystąpieniu purpurat odniósł się także do niemieckich doświadczeń. – Wśród imigrantów jest wielu ludzi – większość z nich to muzułmanie – którzy pytają: „Dlaczego pomagają nam chrześcijanie, nie nasi bracia muzułmanie?”. Miłość bliźniego to punkt wyjścia prowadzący do miłości Boga, bo poprzez Jezusa Chrystusa Bóg jest przyczyną i istotą naszej miłości wobec bliźnich – tłumaczył. kard. Müller.

Hierarcha podkreślił przy tym, że miłość bliźniego nikogo nie wyklucza z powodów religijnych. A miłosierdzie nie może też być „ślepym aktywizmem i fanatyczną chęcią zreformowania świata”.

Kardynał Antonio Tagle (Filipiny) skrytykował także „narzucanie komuś wiary Kościoła, nawet w sposób subtelny”. Chrześcijańskie dzieła miłosierdzia powinny być wolne od prozelityzmu – kontynuował – ale nie ma to oznaczać, że Boga należy z tej działalności wykluczyć. – Prawda chrześcijaństwa jest czymś pięknym, a piękne rzeczy mają moc przyciągania. Dlatego prozelityzm polega na narzucaniu, ale Dobra Nowina, sama w sobie piękna, będzie przyciągać ludzi bez narzucania im czegokolwiek – stwierdził hierarcha.

***

Czym jest prozelityzm? Stosowaniem przymusu w kwestiach zmiany wyznania. Zakaz prozelityzmu, jak podkreślał Jan Paweł II, wynika z samej natury wiary, z poszanowania “prawdy, wolności i godności każdej osoby ludzkiej” (Posynodalna Adhortacja Ecclesia in Europa).

Kwestia rozumienia “prozelityzmu” – zwłaszcza w środowiskach ekumenistów – budzi od dawna kontrowersje. Według środowisk postępowych, “prozelityzmem” bywało każde pozyskiwanie wyznawców pochodzących z innych grup chrześcijańskich, wskutek przymusu bądź obietnic majątkowych, ale i nie tylko. Prowadziło to do sytuacji, w której niektórzy duchowni z obawą – a czasem i z niechęcią – przyjmowali chrześcijan należących do grup protestanckich, którzy chcieli złożyć katolickie wyznanie wiary.

Głos w tej sprawie w 2007 roku zabrała Kongregacja Doktryny Wiary. Jak czytamy w “Nocie doktrynalnej na temat niektórych aspektów ewangelizacji”, “jeśli chrześcijan niekatolik, z przyczyn sumienia i przekonany o prawdzie katolickiej, prosi o wejście w pełną jedność z Kościołem katolickim, należy uszanować to jako dzieło Ducha Świętego i jako wyraz wolności sumienia i religii. W tym przypadku nie ma mowy prozelityzmie w przypisywanym temu terminowy ujemnym znaczeniu”. Podobnie rzecz się ma w przypadku muzułmanów.

Źródło: cruxnow.com, catholicnews.com

mat

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-02-29)

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86136 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]