Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd w Australii: Dr Toben winnym „zaprzeczania Holokaustowi” i „obrażania Żydów”

Sąd federalny w Australii uznał winnym dr. Geralda Fredericka Tobena za niezastosowanie się do wcześniejszego wyroku sądowego nakazującego wycofanie ze swoich stron internetowych „materiału obrażającego Żydów i zaprzeczającego Holokaustowi”.

Dr Toben został skazany w 2002 roku za publikowanie na stronie internetowej Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute) materiałów określanych jako antysemickie, obraźliwe dla Żydów i negujące Holokaust. Dr Toben twierdzi natomiast, że publikowane przez niego informacje wskazują jedynie na wiele niejasności dotyczących niektórych aspektów II wojny światowej, znanych pod pojęciem „Holokaustu” i tym bardziej ma prawo do ich publikowania w ramach wolności wypowiedzi.

Sędziemi Bruce Lander pojęcie wolności wypowiedzi jest jednak obce, szczególnie wobec tematyki „Holokaustu”. Powiedział on, że wolność wypowiedzi „nie obejmuje wolności do publikowania materiałów rozmyślnie stworzonych celem obrażania, znieważania lub zastraszania osób, ze względu na ich rasę, pochodzenie narodowe etniczne czy kolor skóry.” Sędzia Lander nie był w stanie określić jaki związek ma publikowanie materiałów historycznych oraz ich interpretacja ze „znieważaniem” czy „antysemityzmem”.

Dr Toben w wywiadzie dla Australian Broadcasting Corporation powiedział, że nie żałuje swoich decyzji i działania. Wyrok spodziewany jest pod koniec kwietnia.

64-letni dr Gerald Fredrick Toben jest od wielu lat nękany przez środowiska żydowskie w Australii i ściagny za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II wojny swiatowej. W 1999 roku skazany został za „negowanie Holokaustu” w Niemczech.

Toben zatrzymany został w październiku ubiegłego roku na lotnisku w Londynie na wniosek niemieckiego sądu oraz wydanego pod naciskiem kół żydowskich Europejskiego Nakazu Aresztowania z oskarżenia o „negowanie Holokaustu”. Ku rozpaczy żydowskich działaczy oraz prokuratory niemieckiej, sąd w Wielkiej Brytanii wypuścił Tobena z aresztu. Władze niemieckie zapowiedziały jednak dalsze kontynuowanie procesu. Jak powiedział prokurator Andreas Grossmann z prokuratury w Mannheim „jakkolwiek Anglia nie dokonała ekstradycji, to my będziemy kontynuowali prowadzenie prób aresztowania go w innych krajach.”

Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii nieustannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

„trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah: [że]

  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.

Jest niemożliwe dyskutowanie o ‘Holocauście’ mając nałożone te ograniczenia. Zatem jedynie co robię, to zwyczajnie przekazuję (referuję) te sprawy, których nie mam prawa stwierdzić.

Dla przykładu: jeśli stwierdzę, że ‘Holokaust’ jest:

  • kłamstwem;
  • 6 milionów Żydów nie zginęło, lub że
  • Komory gazowe nigdy nie istniały,

to wtedy będę jedynie relacjonował to co eksperci rewizjonistyczni, tacy jak profesorowie Butz czy Faurisson i inni, stwierdzają publicznie.”

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że:

„Ktokolwiek odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i Gerd Honsik w Austrii.

Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o ‘Holokaust-Shoah’, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję Izraela, tworu rasistowskiego syjonizmu.”

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie AFP


ZOB. RÓWNIEŻ:

Skip to content