Dr Toben zapowiada udanie się do Niemiec i bezkompromisową walkę o prawdę

Dr Frederick Toben, australijski naukowiec zatrzymany w październiku ubiegłego roku na lotnisku w Londynie na wniosek niemieckiego sądu oraz wydanego pod naciskiem kół żydowskich Europejskiego Nakazu Aresztowania z oskarżenia o „negowanie Holokaustu”, a następnie zwolniony z aresztu, zapowiedział kontynuowanie walki z władzami niemieckimi.

Według zamieszczonej na portalu YouTube wypowiedzi, dr Toben stwierdził, iż zamierza udać się do Niemiec na rozmowy z prokuratorem, Andreasem Grossman, nadzorującym wniosek o ekstradycję.

„Panie Grossman, oto jest przekaz do pana: w najbliższej przyszłości zamierzam udać się do Niemiec gdzie spotkam się z panem i solidnie się tam zetniemy w tym niemieckim sądzie.” – zapowiedział Toben. „Przechodzę do następnego etapu naszej batalii o prawdę, batalii o naszą cywilizację, naszej walki o uwolnienie prześladowanych ludzi. Zobaczymy czy prawda zwycięży, czy doświadczymy jakiejś sprawiedliwości, czy też po prostu zniszczycie mnie, spenalizujecie moje myśli i w rezultacie zniszczycie niemiecką duszę.”


64-letni dr Gerald Fredrick Toben jest od wielu lat nękany przez środowiska żydowskie w Australii i ściagny za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II Wojny Światowej. W 1999 roku skazany został za „negowanie Holokaustu” w Niemczech.

Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii niestannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

„trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah: [że]

  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.

Jest niemożliwe dyskutowanie o 'Holocauście’ mając nałożone te ograniczenia. Zatem jedynie co robię, to zwyczajnie przekazuję (referuję) te sprawy, których nie mam prawa stwierdzić.

Dla przykładu: jeśli stwierdzę, że 'Holokaust’ jest:

kłamstwem;
6 milionów Żydów nie zginęło, lub że
Komory gazowe nigdy nie istniały,
to wtedy będę jedynie relacjonował to co eksperci rewizjonistyczni, tacy jak profesorowie Butz czy Faurisson i inni, stwierdzają publicznie.”

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że:

„Ktokolwiek odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i Gerd Honsik w Austrii.

Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o 'Holokaust-Shoah’, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję Izraela, tworu rasistowskiego syjonizmu.”ZOB. RÓWNIEŻ:


Skip to content