Aktualizacja strony została wstrzymana

Wielka Brytania: Dr Toben, oskarżony o „negowanie Holokaustu” wygrywa walkę o ekstradycję

Dr Frederick Toben, australijski naukowiec zatrzymany w zeszłym miesiącu na lotnisku w Londynie na wniosek niemieckiego sądu oraz wydanego pod naciskiem kół żydowskich Europejskiego Nakazu Aresztowania z oskarżenia o „negowanie Holokaustu”, został zwolniony z aresztu po tym jak władze niemieckie zrezygnowały z kontynuowania procesu ekstradycyjnego.

Niemieckie władze, które zostały zmuszone do złożenia odwołania do brytyjskiego Sądu Najwyższego po tym jak sędzina Daphne Wickham wydała 29 października br. orzeczenie odrzucające Europejski Nakaz Aresztowania wydany przed trzema laty, uznając go za nieważny gdyż „nie zawierał wystarczających szczegółów dotyczących przestępczych czynów”  – zrezygnowały z dalszego prowadzenia sprawy. Dr Toben pozostawał jednak w areszcie oczekując decyzji Sądu Najwyższego, gdyż nie był w stanie zebrać zasądzonej kaucji w wysokości 100 tysięcy funtów (~247 tysięcy dolarów).

Obrońca Tobena, mec. Kevin Lowry-Mullins oświadczył, że otrzymał pisemne zawiadomienie o wycofaniu się strony niemieckiej z dalszego prowadzenia sprawy i zakończeniu procesu ekstradycji. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Times, mec. Lowry-Mullins powiedział, że jego klient został zwolniony z aresztu 20 listopada br., przebywa jednak nadal w Wielkiej Brytanii oczekując na zwrot paszportu.

Prawo niemieckie zakazuje tzw. negowania Holokaustu, co jednak jest niezdefiniowanym terminem i podlega dowolnej interpretacji oraz wykorzystywane jest do zastraszania każdego kto wyraża jakąkolwiek wątpliwość dotyczącą np. polityki III Rzeszy w stosunku do Żydów, podważa oficjalne liczby ofiar żydowskich – nie oparte z reguły na żadnych badaniach statystycznych –  czy też uważa, że w niemieckich obozach koncentracyjnych dokonywano masowych morderstw z użyciem tzw. komór gazowych.

Mec. Lowry-Mullins powiedział, że „Tego typu wykroczenie [„negowanie Holokaustu”] nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Jeśli dr Toben byłby wydalony do Niemiec w oparciu o obowiązujące w tym kraju przepisy o negowaniu Holokaustu, to wtedy postawilibyśmy się w hipotetycznej sytuacji, kiedy to irański rząd mógłby żądać aby wszystkich irańskich uchodźców będących gejami, odesłać z powrotem do Iranu.”


64-letni dr Gerald Fredrick Toben jest od wielu lat nękany przez środowiska żydowskie w Australii i ściagny za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II Wojny Światowej. W 1999 roku skazany został za „negowanie Holokaustu” w Niemczech.

Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii niestannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

„trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah: [że]

  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.

Jest niemożliwe dyskutowanie o >Holocauście< mając nałożone te ograniczenia. Zatem jedynie co robię, to zwyczajnie przekazuję (referuję) te sprawy, których nie mam prawa stwierdzić.

Dla przykładu: jeśli stwierdzę, że >Holokaust< jest:

kłamstwem;
6 milionów Żydów nie zginęło, lub że
Komory gazowe nigdy nie istniały, to wtedy będę jedynie relacjonował to co eksperci rewizjonistyczni, tacy jak profesorowie Butz czy Faurisson i inni, stwierdzają publicznie.”

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że:

„Ktokolwiek odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i Gerd Honsik w Austrii.

Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o >Holokaust-Shoah<, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję tworu rasistowskiego syjonizmu – Izraela.”


Na podstawie: TimesOnlineSkip to content