Po 50 latach zaczynają się porządki u Legionistów Chrystusa

O skandalach u Legionistów Chrystusa, BIBUŁA pisała już wiele lat temu, jako pierwsze medium w języku polskim omawiające realny problem tego zgromadzenia oraz innych skandali seksualnych w Kościele [zob. Kryzys w Kościele Powszechnym na przykładzie sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Mini-analiza zagadnień homoseksualizmu – BIBUŁA, 2002.]

Przypomnijmy, że wobec ojca Marcial Maciel Degollado, założyciela zgromadzenia Legioniści Chrystusa (Legionaries of Christ – Legionarios de Cristo) od dawna utrzymywała sie atmosfera pełna niejasności i już w 1956 roku miał być odsunięty przez papieża Piusa XII od kierowniczych funkcji w założonym przez siebie Zgromadzeniu i wysłany do Hiszpanii, skąd jednak został w 1959 roku przywrócony przez Jana XXIII. Gdy przez lata nadsyłane do Watykanu informacje o nadużyciach seksualnych sięgających jeszcze połowy lat 40-tych, doprowadziły do kulminacyjnego momentu w 1998 roku, kardynał Józef Ratzinger miał rok później zatrzymać proces wyjaśniający. Miara przebrała się jednak w 2004 roku gdy do grupy ofiar dołączyło dodatkowych 100 osób twierdzących, że byli molestowani seksualnie jako 10- 16-letni chłopcy. Ojciec Maciel zawsze zaprzeczał pomówieniom, mimo iż wielu prawników pracujących w imieniu Watykanu, twierdzi o niezaprzeczalnych dowodach.

Przez wszystkie lata ojciec Maciel należał do najgoręcej aprobowanych przez papieża Jana Pawła II duchownych. Towarzyszył Papieżowi w jego wizytach w Meksyku w 1979, 1990 i 1993 roku. Właśnie w 1993 roku Jan Paweł II publicznie wskazał na o. Maciela jako na „przewodnika, wzór dla młodych”, wcześniej był trzykrotnie delegatem papieskim na synody biskupów, w 2002 roku osobiście witał Papieża w Meksyku, a w 2004 roku Papież pogratulował o. Macielowi z okazji 60-lecia święceń kaplańskich za jego „ogromną, hojną i owocną kapłańską posługę”.

Według komunikatu watykańskiego, Kongregacja Nauki Wiary otrzymała w 1998 roku informacje o zarzutach o nadużyciach seksualnych o. Maciela. Zarzuty obejmują kilkudziesięcioletni okres. Jakkolwiek pierwsze doniesienia o nadużyciach seksualnych ukazały się w prasie w 1997 roku, to kilka z ofiar twierdzi, że próbowalo skontaktować się z papieżem Janem Pawłem II już w roku 1978 i później w 1989, kiedy to wysłali pocztą dyplomatyczną listy, na które jednak nie otrzymali odpowiedzi.

Założony przez o. Maciela w 1941 roku Legion Chrystusa jest jednym z najbardziej rozwijających się zgromadzeń Kościoła. Posiada 650 księży i dwa i pół tysiąca seminarzystów. W jego świeckich strukturach Regnum Christi skupionych jest na świecie 50-tysięcy wiernych. Od 2001 roku Zgromadzenie prowadzi stronę internetową, mającą za cel obronę dobrego imienia swego założyciela

Jego „dobrego imienia” bronili znani neokonserwatyści amerykańscy, jak William Donohue, przewodniczący Ligii Katolickiej, ojciec Richard John Neuhaus, William Bennett czy biograf Papieża Jana Pawła II – George Weigel.

Redakcja BIBUŁY


Zaczynają się porządki u Legionistów Chrystusa

Wyznaczenie delegata papieskiego do „uporządkowania” Legionu, kolejna wizytacja apostolska, tym razem w świeckim odłamie wspólnoty, Regnum Christi, i powołanie specjalnej komisji do zbadania konstytucji Legionistów Chrystusa, w szczególności sposobu sprawowania władzy – takie będą dalsze kroki Stolicy Apostolskiej wobec skandalizującej wspólnoty.

Pięciu wizytatorów wyznaczonych przez Benedykta XVI do kontroli Legionistów Chrystusa intensywnie pracowało nad końcowym raportem cały ostatni piątek i sobotę. Papież osobiście im towarzyszył przez półtorej godziny.

Pracom przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. Inni wizytatorzy to prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William J. Levada, prefekt Kongregacji Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego kard. Franc Rodé oraz abp Fernando Filoni z sekretariatu stanu.

Ostatecznie Watykan podjął decyzję, że władzę u Legionistów Chrystusa przejmie papieski delegat (zwany formalnie komisarzem). Dojdzie też do dodatkowej wizytacji apostolskiej w Regnum Christi, laickim stowarzyszeniu związanym z Legionistami. Poza tym powołana zostanie niezależna komisja, która zajmie się konstytucją Legionistów Chrystusa. W szczególności „zweryfikuje sposób sprawowania władzy”.

Delegat papieski będzie miał pełnię władzy w Legionie na czas reform. Prawdopodobnie Benedykt XVI mianuje go jeszcze przed wakacjami.

Informacje te ujawnił znany włoski dziennikarz specjalizujący się w sprawach Kościoła Sandro Magister. Według niego, delegatem może być meksykański kardynał Juan Sandoval Íñiguez, arcybiskup Guadalajary. Jego atutem jest to, że pochodzi z Meksyku, podobnie jak o. Maciel, ale nie przyjaźnił się ani z nim, ani z jego aktualnymi następcami.

W 2004 roku, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger w 2004 roku kazał wszcząć śledztwo w sprawie założyciela Legionistów, ojca Marciala Maciela Degollado, a jako papież w 2006 roku odsunął o. Maciela od pełnionych funkcji. Latem 2009 roku zarządził wizytację apostolską w Legionie.

Watykan przyznał w ostatnią sobotę w specjalnym oświadczeniu, że założyciel zgromadzenia Legioniści Chrystusa dopuścił się skandalu „najcięższego i niemoralnego zachowania” oraz „licznych przestępstw”. Komunikat stwierdza, że Degollado prowadził „życie pozbawione skrupułów i autentycznych uczuć religijnych”.

Watykan w komunikacie wydał również bardzo ostry i bez precedensu sąd na temat „systemu relacji” stworzonych wokół o. Maciela i na temat „ciszy otoczenia” i „mechanizmów obrony” jego niegodnego życia. Odnosząc się do wcześniejszych twierdzeń, że „duża grupa Legionistów nic nie wiedziała o tym życiu”, napisano, że było wprost przeciwnie.

W komunikacie stwierdzono jednocześnie, że wizytatorzy spotkali „dużą liczbę przykładnych zakonników”, którzy pracują z „autentyczną gorliwością dla powiększenia Królestwa Bożego”.

Magdalena Romaniuk

Za: Fronda.pl

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content