Los Angeles: Proces rabinów i żydowskich przestępców. Pierwsze wyroki skazujące

Nie milkną echa wielkiej akcji aresztowań najwyższych przywódców politycznych stanu New Jersey oraz znanych rabinów z Nowego Jorku, a na drugim krańcu Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles prokuratorzy kontynuują postępowanie wobec innych rabinów, w tym przywódców wpływowych ortodoksyjnych grup żydowskich. Sąd ogłasza pierwsze wyroki skazujące.

Główny rabin ortodoksyjnej sekty Spinka, rabin 61-letni Naftali Tzi Weisz, wraz z siedmioma innymi Żydami, zostali uznani za winnych prowadzenia nielegalnych transakcji finansowych oraz oszustwa podatkowe. Aresztowany w grudniu 2007 roku rabin Weisz, przyznał się miesiąc temu do zarzucanych mu czynów.

Jak stwierdza akt oskarżenia i materiały procesowe (U.S. v. Weisz, 06-cr-775, U.S. District Court, Central District of California – Los Angeles), podczas prowadzenia przestępczych operacji trwających 10 lat, sekta zbierała od ofiarodawców donacje, które później, po odliczeniu 5-15% prowizji, przekazywała z powrotem ofiarodawcom, a ci w nielegalny sposób odliczali darowizny od podatków. Trwający wiele lat spisek polegający na defraudacji systemu podatkowego oraz prania pieniędzy, obejmował pieniądze pochodzące m.in. z jubilerskiej dzielnicy Los Angeles i z Izraela, które były przerzucane z kont bankowych amerykańskiej filli banku izraelskiego w Los Angeles oraz transferowane nielegalnie z banku w Izraelu. Wszystkie organizacje prowadzone przez sektę Spinka, zarejestrowane jako „organizacje charytatywne”, są podejrzane w sprawie.

Sekta Spinka została założona przez Żydów rumuńskich i ma swoje synagogi w Europie i Izraelu, z główną siedzibą w nowojorskim Brooklynie.

Sędzia John F. Walter rozpatrzy zawartą umowę pomiędzy oskarżonym a prokuratorem, która w zamian za przyznanie się do winy gwarantuje zmniejszenie maksymalnego wyroku do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku odrzucenia przez sędziego tej umowy, oskarżony ma prawo wycofać swoje przyznanie się do winy. W tym przypadku grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Kolejna rozprawa odbędzie się 16 listopada br.

Oprócz rabina Weisza, do winy przyznali się Yaacov Zeivald, Moshe Arie Lazar, Yosef Nachum Naiman i Alan Jay Freidman. Umowa z prokuratorem gwarantuje im maksymalną karę do 6 miesięcy więzienia.

Pomocnik rabina Weisza, rabin Moshe Zigelman również przyznał się do winy i skazany został na dwa lata więzienia.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Skip to content