4 kwietnia, 2010

O czytaniu dobrych i złych książek – Ks. Karol Fischer

KAZANIE na PoniedziaÅ‚ek Wielkanocny. Najmilsi! Tego samego dnia, którego Pan Jezus zmartwychwstaÅ‚, po poÅ‚udniu szÅ‚o dwóch uczniów Pana Jezusa z Jerozolimy do Emaus, miasteczka oddalonego od Jerozolimy o jakie dwie godziny pieszej drogi. Pan Jezus przyjÄ…wszy na siÄ™ postać podróżnego przyÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ do nich i szedÅ‚ z nimi, a oczy ich byÅ‚y zatrzymane, aby Go nie poznali. […]
Skip to content