27 stycznia, 2010

Powikłania po pigułce „następnego dnia”

Hiszpański urząd do spraw leków i wyrobów medycznych (AEMPS – Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios) opracował raport odnoszący się do działań niepożądanych (skutków
Skip to content