13 czerwca, 2009

Nie dawać Juszczence tytułu doktora honoris causa

Zwracamy się do Pana z apelem o interwencję w sprawie planowanego przyznania prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora honoris causa. Tytuł ten ma być nadany podczas uroczystości organizowanych w Lublinie dla uczczenia 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Ponieważ wiadomo nam, że Kancelaria Prezydenta RP bierze czynny udział w organizowaniu tych obchodów, pozwalamy sobie zwrócić się z naszym protestem właśnie do Pana Prezydenta.
Skip to content