Nie dawać Juszczence tytułu doktora honoris causa

Pan
Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracamy się do Pana z apelem o interwencję w sprawie planowanego przyznania prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora honoris causa. Tytuł ten ma być nadany podczas uroczystości organizowanych w Lublinie dla uczczenia 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Ponieważ wiadomo nam, że Kancelaria Prezydenta RP bierze czynny udział w organizowaniu tych obchodów, pozwalamy sobie zwrócić się z naszym protestem właśnie do Pana Prezydenta.
Tytuł doktora honoris causa nadawany jest osobom o wybitnych zasługach oraz charakteryzujących się nienaganna postawą moralną. W tym przypadku nadawany jest on przez katolicką uczelnię, co sprawia, że kryteria stawiane kandydatom powinny być jeszcze bardziej rygorystyczne. W naszym najgłębszym przekonaniu prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko tych kryteriów nie spełnia. Jego konsekwentne działania zmierzające do rehabilitacji i gloryfikacji zbrodniczej formacji OUN-UPA są powszechnie znane, a sam prezydent z nimi nigdy się nie krył. Liczne przykłady takich działań, a także liczne wypowiedzi prezydenta Ukrainy – były wielokrotnie cytowane.
Na OUN-UPA ciąży zarzut dokonania straszliwego ludobójstwa polskiej ludności kresowej w latach 1943-1947. Bez względu na takie czy inne opinie historyków, faktu tego nikt poważny nie neguje. Czy wobec tego, polityk, który nie tylko zdejmuje z tej organizacji odpowiedzialność za tę zbrodnię, ale idzie dalej – propaguje postawy członków OUN-UPA jako przykład do naśladowania dla całej współczesnej młodzieży ukraińskiej – może być uznany za godnego uhonorowania tytułem doktora honoris causa katolickiej uczelni? Budzi to nasze najwyższe zdumienie, że mogłoby do tego dojść.
Panie Prezydencie, w naszym przekonaniu nie można budować przyszłości państw i narodów Europy Wschodniej na takim jaskrawym relatywizmie moralnym, na takim zakłamaniu i obłudzie. Ideologia i czyn OUN-UPA, z którą utożsamia się prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, jest krzyczącym zaprzeczaniem tych wartości, jakie niosła ze sobą Unia Lubelska, jest zaprzeczaniem tradycji tolerancji między narodami i religiami, jest wyzwaniem rzuconym cieniom bestialsko zamordowanych w czasie II wojny światowej, także tysięcy Ukraińców, którzy nie akceptowali zbrodniczej ideologii.
Panie Prezydencie, apelujemy i prosimy, by spowodował Pan odstąpienie od pomysłu nadania Wiktorowi Juszczence tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie to przyjęte ze zrozumieniem przez środowiska kresowe w całym kraju. Nie można bowiem godzić się na to, by kłamstwo i zło były tolerowane i nagradzane.
Łączymy wyrazy najwyższego szacunku
Warszawa, 12.06.2009

Redakcja tygodnika „Myśl Polska”

Za: Myśl Polska | http://2009.myslpolska.pl/node/9924

Skip to content