17 marca, 2009

Rzym a Bractwo Świętego Piusa X – John Vennari

Abp Marceli Lefebvre powiedział, że jest gotów zaakceptować sobór interpretowany w świetle Tradycji, jednak obecnie kwestia ta wykracza daleko poza interpretację pełnych dwuznaczności tekstów. Wycofanie

Czy Madoff kradł dla dobra Izraela?

Rzadko się zdarza, żeby wielcy aferzyści żydowscy nie korzystali z wyjątkowego prawa Izraela, zgodnie z którym państwo to udziela azylu wszystkim zbrodniarzom żydowskim, bez względu

Miliony od Obamy na zabijanie polskich dzieci

Prezydent Obama wycofał zakaz finansowania działań pro-aborcyjnych poza granicami USA. Jednym z głównych terenów działań aborcjonistów będzie Polska. Dlaczego akurat Polska? Jeden z najważniejszych ludzi
Skip to content