19 lutego, 2008

Kardynał Walter Kasper złożył rezygnację?

Kardynał Walter Kasper, niemiecki duchowny, teolog, wysoki rangą hierarcha watykański, złożył rezygnację z funkcji prezydenta Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan – informuje w

Jezuiccy pluraliści – Jacek Bartyzel

Rektor krakowskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, złożył wiernopoddańczą lojalkę wobec „michnikowszczyzny”, w której kaja się za udostępnienie swej
Skip to content