Aktualizacja strony została wstrzymana

5 lipca, 2006

Kolejna ofiara Kabały

20-letnia popularna aktorka i śpiewaczka muzyki Pop, Lindsay Lohan została zjudaizowana i zainicjowana do sekty opierającej się na mistycyzmie i kabale. Jak spekulują media, Lohan

Polska bije Żydów? – Romuald Bury

Rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której wymienia się m.in. Polskę jako kraj, w którym nastąpił „wzrost nietolerancji”, antysemityzmu, w którym stale dochodzi od „antysemickich incydentów”, jest