NAUCZANIE KATOLICKIE

Wigilja

Dodano: 2018-12-24 5:50 pm Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego Na ciemne, ponure dni adwentu, i to na dzień ostatni, przypada święto Adama i Ewy,

Przygotowanie na przyjście Pana

Umiłowani bracia! Dzięki łaskawości Bożej bliski jest już dzień, w którym pragniemy z radością uczcić narodziny Pańskie. Dlatego bardzo gorąco zachęcam do gorliwej współpracy ze

Św. Mikołaj, biskup Miry

Święty Mikołaj, późniejszy biskup Miry (obecnie Demre) urodził się w Patarze w Licji (na terenie dzisiejszej Turcji) ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców,

Mit o interpretacji Vaticanum II zgodnie z Tradycją – wykład ks. Jana Jenkinsa, FSSPX

Istnieje powszechny consensus co do tego, że w ciÄ…gu ostatnich czterdziestu lat KoÅ›ciół katolicki cierpi z powodu tego, co okreÅ›la siÄ™ zazwyczaj jako kryzys tożsamoÅ›ci. Nieustannie pogarszajÄ… siÄ™ wskaźniki jego wzrostu i żywotnoÅ›ci. Każdy nowy dzieÅ„ przynosi doniesienia o kolejnych skandalach i co za tym idzie upadek autorytetu KoÅ›cioÅ‚a – w umysÅ‚ach zwykÅ‚ych, szeregowych katolików panujÄ… ignorancjÄ™ i bÅ‚Ä…d. Nawet niekatolicy dostrzegajÄ… ten spadek żywotnoÅ›ci KoÅ›cioÅ‚a.

U kresu ziemskiej pielgrzymki Maryi

Zbliżał się koniec wędrówki doczesnej Przeczystej Dziewicy. Zbawiciel nie wziął Jej zaraz do siebie po swym Wniebowstąpieniu, bo przeznaczył Jej jeszcze niejedno zadanie doczesne w

Kazanie na Uroczystość Bożego Ciała

Dodano: 2010-06-3 2:23 am Drodzy Wierni, Nasz Pan Jezus Chrystus w wigilię swojej Męki, w Wielki Czwartek, rzekł uczniom, których umiłował: „Pożądaniem pożądałem pożywać tę

Relikwie Męki Pańskiej – Prawdziwy Krzyż

Rozwój kultu Krzyż, do którego Chrystus został przybity i na którym umarł, stał się dla chrześcijan, w sposób naturalny i logiczny, przedmiotem szczególnego nabożeństwa oraz
Skip to content