Christus resurrexit! Resurrexit Vere!

Aktualizacja: 2020-04-11 9:05 pm

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara. … A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
1 Koryntian 15:14,17

Chrystus Zmartwychwstał!
Zaprawdę Zmartwychwstał!
Alleluja! Allejuja!

Błogosławionych, radosnych świąt Wielkanocnych
Wszystkim Czytelnikom, przyjaciołom i nieprzyjaciołom –

Niech łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa umocni naszą wiarę w Misterium Zmartwychwstania i otworzy serca wątpiącym

życzy

Redakcja BIBUŁY

 

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19998 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]