NAUCZANIE KATOLICKIE

Męka Pańska zapisana w Całunie Turyńskim – Julio Loredo

(2012-04-6) | NAUCZANIE KATOLICKIE


John Donne, Sonet XI (O ukrzyżowaniu)

(2012-04-6) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Ku dobrej spowiedzi…

(2012-04-5) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Złączmy się z Panem Cierpiącym, abyśmy potem mogli świętować z Triumfującym

(2012-04-5) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Ku dobrej spowiedzi…

(2012-04-4) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Ku dobrej spowiedzi (2): Celebracja Sakramentu Pokuty

(2012-04-2) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Jak tracimy Wielki Post

(2012-03-28) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Ujęcie czci Panu Jezusowi – współczesny grzech w Kościele – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-03-27) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Chrystus – paradygmatem

(2012-03-25) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Rozważanie na Marzec

(2012-03-22) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Kilka refleksji i kilka wskazań praktycznych o Komunii Świętej w postawie klęczącej

(2012-03-19) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

(2012-03-18) | NAUCZANIE KATOLICKIE


O Chrystusowym królowaniu i maryjnym królowaniu – kilka refleksji wstępnych oraz analogia logicznie i teologicznie bezpieczna

(2012-03-16) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Wierność Tradycji w dobrym towarzystwie Świętych

(2012-03-15) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Pozdrowienie chrześcijańskie – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-03-11) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Dalsza nauka w szkole krzyża – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2012-03-8) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Nasze problemy poważne – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-03-6) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Kilka refleksji o Różańcu codziennym…

(2012-03-2) | NAUCZANIE KATOLICKIE


O pysze arcybiskupa Marcel’a Lefebvre’a – Arkadiusz Robaczewski

(2012-02-29) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Katolicki opór – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-25) | NAUCZANIE KATOLICKIE


O kwestiach subtelnych – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-23) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post

(2012-02-22) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Apostołowie czasów ostatecznych – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-20) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Ciekawostka wydawnicza i mądrość Papieża – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-18) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Historia Świętych jest nauczycielką życia – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-16) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Potrzeba czynnej obrony Kościoła i państwa, jak nigdy dotąd! – kazanie o. prof. Janusza Zbudniewka

(2012-02-14) | NAUCZANIE KATOLICKIE


12 lutego – Błogosławiony Reginald z Orleanu, prezbiter

(2012-02-11) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Idźmy do szkoły krzyża – ks. Karol Stehlin FSSPX

(2012-02-7) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Satanizm w akcji – Franciszek Malkiewicz

(2012-02-6) | NAUCZANIE KATOLICKIE


Nie ma niebezpieczeństwa przesady! – ks. Jacek Bałemba SDB

(2012-02-4) | NAUCZANIE KATOLICKIE