Z Papieżem czy bojkotując Papieża? (2)

Aktualizacja: 2012-06-3 9:47 pm

„Et Petrus quidem servabatur in carcere; oratio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo”.

„Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga” (Dz 12, 5).

Istnieją pewne przesłanki, aby przypuszczać, że są pewne środowiska, które świadomie dążą do bojkotowania Benedykta XVI i Jego pontyfikatu. Istnieją pewne przesłanki, aby przypuszczać, że są pewne środowiska, które świadomie dążą do skompromitowania Benedykta XVI i Jego pontyfikatu. Kwestie powagi najwyższej!

Postulatem pozostaje cierpliwe i długofalowe budowanie więzi jedności z następcą św. Piotra w parafiach, wspólnotach, diecezjach. Z pewnych względów trzeba jasno dodać i to, że na szczególną uwagę i podkreślenie zasługują wszystkie gesty, decyzje i słowa Papieża, które są klarownym wyrazem wierności Tradycji – a w szczególności zwyczaje zakorzenione w Tradycji. Przecież zadaniem Papieża jest umacnianie braci w wierze a nie uleganie postulatom destrukcyjnego wrzenia rewolucyjnego i gorączce zmian, jakie trawią dzisiaj niejedno środowisko w Kościele. Katolik wierzący, kapłan wierzący, biskup wierzący, papież wierzący to wiedzą: fundamentalnym punktem odniesienia dla wszystkich, którzy do Kościoła należą pozostaje ewangeliczny postulat wierności Chrystusowi a nie rewolucyjny postulat zmian, czy tworzenie nowej religii postępu.

Dla podkreślenia jedności z Ojcem Świętym – syntetyczny cykl refleksji poświęconych tejże tematyce jedności. Dzisiaj o modlitwie za Papieża.

Sam Pan Jezus modlił się za św. Piotra:

“Simon, Simon, ecce satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos”.

„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 31-32).

Kiedy pierwszy Papież przebywał w więzieniu Kościół wytrwale modlił się za niego:

„Et Petrus quidem servabatur in carcere; oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo”.

„Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga” (Dz 12, 5).

Modlitwa za Papieża jest stałą praktyką Kościoła – constans.

O realnym dobroczynnym wpływie modlitwy błagalnej zanoszonej do Pana Boga za innych ludzi – tzw. modlitwa wstawiennicza – mówi nam Słowo Boże:

„Orate pro invicem”.
„Módlcie się jeden za drugiego”

(Jk 5, 16).

„Si quis videt
fratrem suum peccare
peccatum non ad mortem,
petet, et dabit ei Deus vitam”.

„Jeśli ktoś spostrzeże,
że brat popełnia grzech,
który nie sprowadza śmierci,
niech się modli, a przywróci mu życie”

(1 J 5, 16).

„Obsecro igitur primo omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate”.

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”

(1 Tm 2, 1-2).

Za Papieża modlimy się codziennie przede wszystkim w liturgii Kościoła. Podczas każdej Mszy Świętej w Kanonie Rzymskim oraz w innych Modlitwach Eucharystycznych wymienia się imię Ojca Świętego. Jeśli podczas Mszy Świętej jest Modlitwa Powszechna, to jedna z intencji powinna odnosić się do Papieża i Kościoła.

Najbardziej rozbudowana modlitwa za Papieża w roku liturgicznym ma miejsce w Wielki Piątek. Tu warto zwrócić uwagę i na fakt modlitwy za Papieża i na treść tej modlitwy. Ważne jest, że mamy się modlić i ważne jest, o co mamy się modlić.

W rycie klasycznym modlitwa brzmi:

Oremus et pro beatissimo Papa nostro Benedicto: ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum, atque incolumem custodiat Ecclesiæ suæ sanctæ, ad regendum populum sanctum Dei.

Oremus.

Flectamus genua.

Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, cuius iudicio universa fundantur: respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietate conserva; ut christiana plebs, quæ te gubernatur auctore, sub tanto Pontifice, credulitatis suæ meritis augeatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivat et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Amen.

Módlmy się również za naszego Ojca świętego Benedykta, aby Bóg i Pan nasz, który go wybrał do sprawowania władzy biskupiej, zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla Swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.

Módlmy się.

Klęknijmy.

Wstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, na Twoich postanowieniach wszystko się opiera. Wejrzyj łaskawie na prośby nasze i w Twojej dobroci racz zachować wybranego dla nas Pasterza, a lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, niech pod zwierzchnictwem takiego Pasterza wzrasta w zasługach swej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Cenny jest codzienny Różaniec ofiarowany za Ojca Świętego.

Cenna jest modlitwa Anioł Pański ofiarowana za Ojca Świętego.

Cenna jest każda modlitwa zanoszona do Pana Boga, Matki Najświętszej i Świętych za Ojca Świętego.

Benedykt XVI prosił nas w dniu inauguracji pontyfikatu, 24 kwietnia 2005 roku: „Módlcie się za mnie, żebym nie uciekał z obawy przed wilkami”. Wilków nie brakuje – w Kościele i poza Kościołem.

O wszelkie dobro możemy modlić się dla Ojca Świętego. Nade wszystko módlmy się, aby Benedykt XVI był katolickim papieżem – w pełnym integralnym znaczeniu tego słowa, aby mógł służyć Kościołowi zgodnie z zamysłem Jezusa Chrystusa, aby prowadził Kościół do Jezusa Chrystusa – nie gdzie indziej. Kościołowi zawsze potrzebny jest katolicki papież. W czasach pomieszania powszechnego – szczególnie.

Oremus pro Pontifice nostro Benedicto!

Módlmy się za naszego Papieża Benedykta!

Codziennie.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=57321 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]