NAUCZANIE KATOLICKIE

Satanizm w akcji – Franciszek Malkiewicz

Od czasu soboru nie milknie spór o wolność religijną. Intelektualne argumenty – np. taki, że pojęcie „wolności” oderwanej od prawdy i dobra jest tylko sofizmatem

Rozważanie na styczeń

Bóg objawił się trzem Mędrcom, to było jednak tylko symbolem tego, że objawił swoje Bóstwo poganom. Dzisiaj Chrystus nie rodzi się w Betlejem, Jego stajenką

O świętym Mariuszu

Chciałbym, w dniu mojego patrona, wspomnieć o nim z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest on nadal w Polsce mało znanym i jeszcze mniej czczonym.

Refleksje o świętej Genowefie

To właśnie dziś* (szczególnie w diecezjach Francji) odbyło się święto świętej Genowefy. Brat Maksymilian Maria żywi wobec niej szczególną cześć, w związku z czym od

6 stycznia: 600 lat urodzin św. Joanny d’Arc

Audiencja generalna papieża Benedykta XVI – 26 stycznia 2011 Drodzy bracia i siostry! Dziś chciałbym mówić o Joannie d’Arc, młodej świętej schyłku Średniowiecza, która umarła

Rok z ks. Piotrem Skargą

Kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego, autor najpoczytniejszej książki stanu szlacheckiego – „Źywotów świętych”, i nie mniej poruszających „Kazań sejmowych”. Wizjoner i

Źycie Najświętszej Maryi Panny

Obszerny opis życia Najświętszej Maryi Panny napotykamy w objawieniach służebnicy Bożej –  Marii od Jezusa, przeoryszy klasztoru Franciszkanek w Agredzie (Hiszpania). Jej objawienia zostały spisane

Kult człowieka – Michael Davies

Jest to fragment VII rozdziału książki znakomitego pisarza katolickiego, Michała Daviesa,  konwertyty z protestantyzmu, „Pope Paul’s Mass” – (Msza papieża Pawła). Książka zostanie wydana przez
Skip to content