Nie ma niebezpieczeństwa przesady! – ks. Jacek Bałemba SDB

Dobrze czynią ci, którzy klękają przed Najświętszym Sakramentem.

Dobrze czynią ci, którzy zachęcają do klękania przed Najświętszym Sakramentem.

Dobrze czynią ci, którzy przyjmują Komunię Świętą na klęcząco.

Dobrze czynią ci, którzy zachęcają do przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco.

Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»” (Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 61).

23 sierpnia 2011 roku w kazaniu o prawdzie mówiłem ze szczytu jasnogórskiego:

„Jeszcze jedna kwestia – poważniejsza. Opinie na temat sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Na klęcząco, na stojąco, czy w ogóle –  jak? Wiele jest opinii na ten temat. Tylko jest pytanie – poważne: czy te opinie bazują na rozpoznaniu obiektywnego stanu rzeczy? A obiektywny stan rzeczy jest taki: w tej małej, milczącej, niepozornej hostii jest żywy Bóg! Jeśli to rozpoznaję, jeśli rozpoznaję tę obiektywną prawdę o tym Sakramencie, klękam! Przyjmuję Komunię Świętą na klęcząco. Odchodzi mi ochota do wyrażania prywatnych opinii a przyjmując Komunię Świętą – Chrystusa! – klęczę na dwa kolana. Dobra tradycja!

ks. Jacek Bałemba SDB

Za: Novus Hiacynthus – ks. Jacek Bałemba SDB blog (4 lutego 2012) | http://novushiacynthus.blogspot.com/2012/02/nie-ma-niebezpieczenstwa-przesady.html

Skip to content