Aktualizacja strony została wstrzymana

Najdoskonalszy akt kultu – ks. Jacek Bałemba SDB

Tylko trzy zdania – ważne.

W Liście Papieża Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Motu proprio „Summorum Pontificum czytamy:

To, co przez poprzednie pokolenia było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie, i nie może być nagle całkowicie zabronione albo potraktowane jako szkodliwe”.

To fundamentalne stwierdzenie zamieszczone jest w papieskim dokumencie, który hojnie otwiera możliwości celebrowania Mszy Świętej Trydenckiej.

Najdoskonalszy akt kultu po tej stronie wieczności: Msza Święta Trydencka.

ks. Jacek Bałemba SDB

Za: Novus Hiacynthus – ks. Jacek Bałemba SDB blog (28 stycznia 2012) | http://novushiacynthus.blogspot.com/2012/01/najdoskonalszy-akt-kultu.html

Skip to content