Skandal! Na konferencji Papieskiej Akademii Nauk wystąpią zwolennicy aborcji i depopulacji

Działania Papieskiej Akademii Nauk po raz kolejny budzą zaniepokojenie obrońców życia. Chodzi o zaplanowaną na początek listopada konferencję naukową. Jak zauważa portal Life Site News, lista jej uczestników wzbudza obawy o treść zaplanowanych wystąpień. Wśród nich znajdują się znani zwolennicy ograniczania populacji, kontroli narodzin i światowego rządu. Zaproszenie ich przez Watykan stanowi przejaw dokonującej się w jego instytucjach rewolucji. 

Jeden z przyszłych prelegentów, John Schellnhuber, to założyciel i dyrektor poczdamskiego Instytutu Badań Klimatycznych i przewodniczący Niemieckiej Rady Doradczej na Rzecz Globalnej Zmiany. Jego poglądy to wybuchowa synteza wiary w nadchodzącą wskutek globalnego ocieplenia katastrofę i poparcia dla rządu światowego. Obydwie kwestie wiążą się z resztą ze sobą. Jednolita władza stanowić powinna, jego zdaniem, remedium na zmiany klimatyczne.

W artykule „Poszerzając wszechświat demokracji” z 2013 roku Schellnhuber wzywał do utworzenia konstytucji ziemi, globalnej rady i sądu planetarnego. Z kolei w wywiadzie z Pierrem Baigorrym z maja 2014 roku akceptował przymus używany przez polityków przeciw osobom niechętnym „potrzebnym” zmianom.

Konferencja Papieskiej Akademii Nauk „Health of People, Health of Planet and Our Responsibility: Climate Change, Air Pollution and Health” („Zdrowie ludzi, zdrowie Planety i Nasza Odpowiedzialność: Zmiany Klimatu, Zanieczyszczenie Powietrza i zdrowie”) odbędzie się między 2 a 4 listopada w Watykanie.

Kolejny z zaproszonych na nią gości to Peter Raven. Ten biolog uczestniczył w poprzedniej konferencji Papieskiej Akademii Nauk. Stwierdził wówczas, że istnieje potrzeba, by liczba ludzi na świecie była ograniczona. Kolejny z przyszłych uczestników, sir Partha Dasgupta, związany jest z organizacją Population Matters. Zajmuje się ona lobbowaniem na rzecz zmian służącym ograniczeniu wzrostu demograficznego.

Wśród najsłynniejszych prelegentów znajdzie się Jeffrey Sachs, ekonomista zajmujący się problemami rozwoju, współtwórca polskiej transformacji gospodarczej i zwolennik aborcji. Tę ostatnią uważa za tanią i skuteczną opcję zmniejszenia liczby populacji. Jeffrey Sachs to także współautor deklaracji po konferencji w 2015 roku. Uznano w niej aktywność człowieka za główne źródło zmiany ziemskiego klimatu.

W obradach weźmie udział także kilku polityków ze Stanów Zjednoczonych: kongresmen Scott Peters, stanowy senator z Kalifornii Kevin de León i gubernator Kalifornii Jerry Brown. Cała trójka związana jest z oferującym aborcję gigantem Planned Parenthood.

Konferencji przewodniczyć będzie arcybiskup Marcelo Sánchez Sorondo, przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jak zauważa Life Site News, człowiek ten należy obecnie do „Rady” zajmującej się kwestiami zrównoważonego rozwoju. To organizacja założona przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-Moona. Wśród jej członków znajdują się także wspomniany Jeffrey Sachs, a także magnat medialny i zwolennik depopulacji, Ted Turner.

Dotychczasowe konferencje zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk także budziły kontrowersje wśród obrońców życia i rodziny. Na przykład w trwającej od 27 lutego do 1 marca 2017 roku konferencji „O biologicznym wymieraniu gatunków”, zorganizowanej przez tę instytucję, uczestniczyli przeciwnicy nauki Kościoła. Jeden z nich, dr Paul Ehrlich powiedział, że „pozostawienie jedynie miliarda ludzi miałoby sens i ogólny efekt pro-life (sic!), gdyż pozwalałoby utrzymać o wiele więcej istnień ludzkich przez tysiąclecia niż teraz z naszym obecnym niekontrolowanym wzrostem i perspektywą nagłego załamania”. Jego twierdzenia poparł wspomniany profesor biologii Paul Raven.

Postrzeganie człowieka jako przede wszystkim zagrożenia dla przyrody oraz stanowisko przeciwne wzrostowi demograficznemu kłócą się z nauką Kościoła i Pisma Świętego. Wszak jak czytamy w Księdze Rodzaju, Pan Bóg powiedział do pierwszych ludzi: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28).

Źródła: lifesitenews.com / pch24.pl / Biblia Tysiąclecia

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-08-07) | http://www.pch24.pl/skandal--na-konferencji-papieskiej-akademii-nauk-wystapia-zwolennicy-aborcji-i-depopulacji,53583,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content