Przewodniczący Papieskiej Akademii Źycia: Amoris Laetitia pozwala na sakramenty dla osób w „nieregularnych związkach”

Aktualizacja: 2017-08-2 9:45 am

Nie ustaje dyskusja w sprawie interpretacji adhortacji apostolskiej Franciszka „Amoris Laetitia”. Głos w sprawie zabrał w połowie lipca znany ze zlecenia homo-erotycznych malowideł we włoskiej katedrze arcybiskup Vincenzo Paglia. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Akademii Źycia dokument Franciszka otwiera drzwi do dopuszczenia niektórych rozwodników w ponownych związkach do Komunii świętej.

W wywiadzie e-mailowym z należącą do diecezji Charleston gazetą „The Catholic Mescellany” arcybiskup Paglia starał się odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć często używany przez papieża Franciszka termin „towarzyszenie”. Jego zdaniem pewne wskazówki w tej sprawie można znaleźć w „Amoris Laetitia”.

„Osoby żyjące w nieregularnych związkach, jeśli zaakceptują towarzyszenie we wspólnej drodze wiary w chrześcijańskiej wspólnocie (szczególnie w przypadku prowadzenia tego procesu przez biskupa) będą mogli zostać objęci różnymi formami integracji, nie wyłączając integracji sakramentalnej” ­- stwierdził hierarcha. Vincenzo Paglia stwierdził również, że „towarzyszenie prowadzi do przezwyciężania niesprawiedliwych form wykluczenia i do docenienia ludzkiej, moralnej i eklezjalnej sytuacji innych”.

Głos przewodniczącego Papieskiej Akademii Źycia to kolejny głos w kwestii interpretacji ogłoszonej w kwietniu 2016 roku adhortacji „Amoris Laetitia”. W paragrafie 305 papież Franciszek napisał, że „ze względu na uwarunkowania i czynniki łagodzące możliwe jest, że pośród pewnej obiektywnej sytuacji grzechu osoba, która nie jest subiektywnie winna albo nie jest w pełni winna, może żyć w łasce Bożej, może kochać, a także może wzrastać w życiu łaski i miłości, otrzymując w tym celu pomoc Kościoła”. W odnoszącym się do tego fragmentu przypisie numer 351 Franciszek wyjaśnił, że „w pewnych przypadkach mogłaby to być również pomoc sakramentów”. Fragmenty te często odnosi się do rozwiedzionych w nowych związkach małżeńskich. Ich interpretacja wciąż wywołuje ożywioną dyskusję.

Portal Life Site News przypomina, że kontrowersje budzi także postać arcybiskupa Paglii. Duchowny został w 2016 roku mianowany Wielkim Kanclerzem Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II oraz przewodniczącym Papieskiej Akademii Źycia. Zmiany przeprowadzone w tej drugiej instytucji budzą liczne kontrowersje w konserwatywnych środowiskach. Obejmowały między innymi zniesienie przysięgi nowych członków na wierność katolickiej nauce w sprawie obrony życia. Równie dyskusyjne okazały się zwolnienia licznych członków Akademii. 

Z kolei w 2007 roku arcybiskup Paglia zalecił ponadto sporządzenie zahaczających o bluźnierstwo malowideł w diecezji w Terni-Narni Amelia. Przedstawiają one Pana Jezusa trzymającego sieci wypełnione nagimi i półnagimi prostytutkami, samcożołnikami, handlarzami narkotyków. Chrystus zanosi złowionych w te sieci do nieba. Wśród złapanych w nie postaci znajduje się sam arcybiskup Paglia.

Ponadto udzielonym na początku lipca 2017 roku wywiadzie dla „Alfa y Omega” duchowny stwierdził, że nie odczuwa potrzeby bronienia „wartości chrześcijańskich”, gdyż te obronią się same. W ten sposób zanegował pośrednio całą katolicką apologetykę i liczne dokumenty magisterialne, potępiające błędy. Ponadto sam Pan Jezus niejednokrotnie rozprawiał się z błędnymi i fałszywymi poglądami. To samo należy powiedzieć o prorokach Starego Testamentu.

Nie dziwi więc, że wypowiedź arcybiskupa Paglii spotkała się z krytyką. Amerykański kanonista ojciec Gerald Murray podkreślił w rozmowie z Life Site News, że ataki wrogów chrześcijaństwa wymagają odpowiedzi.

Źródła: lifesitenews.com / pch24.pl 

mjend 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=97095 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]