Kanonista z USA zdecydowanie krytykuje przewodniczącego Papieskiej Akademii Źycia

Nie milkną komentarze dotyczące kontrowersji związanych z nowym przewodniczącym Papieskiej Akademii Źycia. Amerykański kapłan i prawnik kanoniczny skrytykował niefrasobliwą postawę arcybiskupa Vincenza Paglii w obliczu ataków na prawdy wiary i moralności. Zarzucił mu także brak zrozumienia duszpasterskich obowiązków. Te polegają bowiem na zdecydowanej obronie słusznych zasad, a nie chowaniu głowy w piasek. 

Ojciec Gerald Murray skrytykował arcybiskupa Vincenzo Paglię w opublikowanej we wtorek rozmowie z portalem Life Site News. Podkreślił on, że rola duszpasterza polega na obronie wiernych przed błędami. Powszechne ataki na „wartości chrześcijańskie” wymagają bowiem odpowiedzi. Milczenie prowadzi zaś do zamieszania – zauważył kanonista i duszpasterz w parafii Świętej Rodziny w Nowym Jorku.

Ojciec Murray stwierdził ponadto, że słowa arcybiskupa Paglii mogą budzić wątpliwości odnośnie jego postawy względem zasad chrześcijańskich. Niewykluczone, że część osób odniesie bowiem wrażenie, iż nie traktuje on ich poważnie lub wręcz je neguje.

Vincenzo Paglia w wywiadzie z „Alfa y Omega”, udzielonym na początku lipca powiedział, że nie odczuwa potrzeby obrony chrześcijańskich wartości, ponieważ ufa w to, że bronią się one same. Słowa te stanowiły odpowiedź na zarzuty dotyczące zmian w założonej z inicjatywy świętego Jana Pawła II Papieskiej Akademii Źycia.

Abp Paglia zapewniał też, że zarzuty odrzucania doktryny Kościoła przez członków Papieskiej Akademii Źycia są niesłuszne. Jednak zdaniem ojca Murray’a, słowa hierarchy nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Wszak, jak stwierdził kanonista, już wcześniej dochodziło do przypadków naruszania nauki Kościoła przez obecnych członków instytucji. Nie jest wykluczone wprawdzie, że zmienili oni swoje zapatrywania. W takim jednak przypadku konieczne staje się publiczne wyrzeczenie się błędów.

Papież mianował włoskiego arcybiskupa przewodniczącym Papieskiej Akademii Źycia w 2016 roku. Arcybiskup zwolnił z niej 172 osób, pozostawiając części z nich możliwość powrotu. Anulował także wymóg podpisywania przez nowych pracowników oświadczenia o woli obrony życia ludzkiego według wskazań Kościoła.

Sam Vincenzo Paglia wywoływał już kontrowersje także z innych powodów. W 2007 roku zlecił wykonanie malowideł w katedrze w Terni-Narni-Amelia we włoskiej Umbrii. Obecne są w nich treści trans-genderowe i homoseksualne. Ich umieszczenie wewnątrz świątyni zakrawa na bluźnierstwo.

Źródła: lifesitenews.com / pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-07-25) | http://www.pch24.pl/kanonista-z-usa-zdecydowanie-krytykuje-przewodniczacego-papieskiej-akademii-zycia,53221,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content