Straż Graniczna zatrzymała 18 cudzoziemców naruszających warunki pobytu w Polsce. 16 z nich to Ukraińcy

Aktualizacja: 2017-04-24 2:53 pm

Osiemnaścioro cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy, zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych było szesnaścioro obywateli Ukrainy, obywatel Białorusi i obywatelka Kazachstanu.

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwanaścioro cudzoziemców w wyniku kontroli legalności zatrudnienia i pobytu. Ustalenia funkcjonariuszy przeprowadzone wobec sześciorga cudzoziemców (czterech obywateli Ukrainy, Białorusina i obywatelki Kazachstanu) wykazały, że cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego państwa bez ważnych wiz lub innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. W przypadku sześciorga kolejnych obywateli Ukrainy naruszenie prawa polegało na nielegalnym wykonywaniu przez nich pracy oraz pobytu w Polsce niezgodnie z deklarowanym celem.

Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu do Polski przez okres od 6 do 12 miesięcy. Jedynie obywatelka Kazachstanu otrzymała zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju przez trzy lata.

Natomiast funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy tylko podczas jednego dnia służby – w wyniku przeprowadzonych 20 kwietnia kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Pięciu z zatrzymanych cudzoziemców wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z celem jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie. Dokumenty, które uprawniały ich do pracy w Polsce, wykorzystali między innymi do tego, aby wyjechać do Czech. Ostatni z zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen. W stosunku do wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu do swojego kraju.

kresy.pl/ Straż Graniczna

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95328 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]