Kardynał Muller popiera „ostrożną” decentralizację Kościoła. O relatywizmie nie ma jednak mowy

Aktualizacja: 2017-03-22 9:04 am

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaprezentował w Rzymie swoją nową książkę o papiestwie. Kardynał Gerhard Ludwig Müller opowiedział się za ostrożną decentralizacją Kościoła i przejmowaniem przez biskupów, synody i episkopaty większej odpowiedzialności – także w kwestiach nauczycielskich.

Według słów kard. Gerharda Müllera, „papież jest zasadą jedności Kościoła w przyjmowaniu objawienia wiary”. Jak mówił prefekt Kongregacji Nauki Wiary prezentując w Rzymie swoją nową książkę o papiestwie pt. „Papież – posłanie i misja”, przy tworzeniu tej publikacji przyświecał mu cel lepszego naświetlenia posługi Piotrowej, tak, by była rozumiana jako dar i pomoc dla całego chrześcijaństwa.

Zarazem kardynał zwrócił się przeciwko zbyt silnym skupianiu się Kościoła na papieżu. – Kościół nie odzwierciedla się tylko w Rzymie, ale wszędzie tam, gdzie ludzie zbierają się wokół ołtarza – powiedział prefekt. Winą za „papocentryzm” niemiecki kardynał obarczył między innymi media.

Kardynał chwalił też powzięte przez papieża Franciszka kroki na rzecz pogłębienia relacji ekumenicznych. – Kto dziś w tak zdecydowany sposób staje po stronie godności człowieka? Kto stara się tak bardzo o jedność chrześcijan w naszym Kościele? – pytał Müller, wskazując, że robili to ostatni papieże.

W swojej książce prefekt Kongregacji Nauki Wiary opowiada się za „ostrożną decentralizacją” Kościoła katolickiego. „W rozumieniu nowej ewangelizacji biskupi, synody i konferencje episkopatów muszą wziąć pod uwagę większą odpowiedzialność, włączając w to pewną kompetencję nauczycielską” – pisze w publikacji kardynał.

Jak przekonuje dalej, nie chodzi tu jednak o żadną rewolucję czy separatyzm, co byłoby dla Kościoła bardzo szkodliwe. Purpurat podkreśla, że żadnemu episkopatowi nie wolno wydawać osobnych, wiążących dokumentów dogmatycznych oraz relatywizować już zdefiniowanych dogmatów czy konstytutywnych struktur sakramentalnych.

Źródło: Kath.net

Pach

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94620 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]