Pro-homoseksualny duchowny odpowiedzialny za… katolicką etykę seksualną

Aktualizacja: 2017-03-21 5:15 pm

Media ujawniają skandaliczne fakty związane z malowidłami w diecezji Terni-Narni-Amelia we włoskiej Umbrii. Zlecone w 2007 roku jawnie homoseksualnemu „artyście” zawierają treści homoseksualne, transgenderowe, a także przedstawiające handlarzy narkotyków i prostytutki. Zostały wykonane na polecenie Vincenzo Paglii, hierarchy odpowiedzialnego za…katolicką etykę seksualną.

Arcybiskup Vincenzo Paglia został mianowany w ubiegłym roku głową Papieskiej Akademii Źycia. Objął także funkcję wielkiego Kanclerzem Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II. Sprawa spotkała się z oburzeniem katolickich duchownych i działaczy.

Jedno z malowideł przedstawia obnażonego Chrystusa. Inne pokazuje samego arcybiskupa przytulającego się do innego mężczyzny. O erotycznym aspekcie malowideł mówił także sam „artysta” w wywiadzie z włoską „La Republica”.

Ubiegłoroczny awans hierarchy stawia pod znakiem zapytania wierność kierowanych przezeń instytucji podstawom katolickiej nauki w sprawie etyki seksualnej. Zatroskani przedstawiciele środowisk broniących życia i rodziny wyrażają swoje oburzenie. Doktor Thomas Ward z Narodowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, związany w przeszłości z Papieską Akademią Źycia określił malowidła mianem demonicznych. Wyraził dezaprobatę z powodu ich istnienia w pobliżu tabernakulum. Podkreślił, że sprawa wymaga pokuty.

Kontrowersyjny arcybiskup pełnił wcześniej funkcję przewodniczącego Pontyfikalnej Rady do spraw rodziny. Za jego „kadencji”, na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie zaoferowano młodzieży kurs edukacji seksualnej „Szansa spotkania”, krytykowany przez konserwatywnych katolików.

Wśród lekarzy zajmujących się zdrowiem psychicznym pojawiają się głosy, że arcybiskup Paglia powinien zostać zawieszony w obowiązkach i poddać się ocenie. Ich zdaniem powinna ona przebiegać analogicznie jak kontrola duchownych podejrzanych o nadużycia seksualne.

„Ekspozycja homo-erotycznej sztuki w katedrze arcybiskupa Paglii z 2007 roku każe postawić ważne pytanie odnośnie tego jak mógł on zostać wybrany do przewodniczenia Papieskiej Radzie Rodziny, a następnie Papieskiej Radzie Źycia i Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II”, piszą w liście otwartym katoliccy psychologowie dr Rick Fitzgibbons i dr Gerard J. M. van den Aardweg”.

Jak twierdzi portal One Peter Five, arcybiskup Vincenzo Paglia to niejedyna kontrowersyjna z punktu widzenia etyki seksualnej osoba na ważnym stanowisku w Kościele. Informuje, że na przykład ojciec Timothy Radcliffe, doradca Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju, bronił akceptacji przez Kościół relacji i tożsamości homoseksualnej, a także kapłaństwa kobiet. W bluźnierczych słowach mówił także o „eucharystycznej” rzekomo naturze homoseksualizmu.

Pojawiały się także oskarżenia prałata Battista Riccę, odpowiedzialnego za reformę Banku Watykańskiego i administratora Domu Świętej Marty. Twierdzono, że prowadził on jawnie homoseksualny styl życia. O niereagowanie na nadużycia seksualne podejrzewano także kardynała Reinharda Marksa, jednego z czołowych zwolenników liberalizacji dyscypliny duszpasterskiej w kwestiach seksualnych.

Źródło: onepeterfive.com

mjend

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94599 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]