Zwolennik depopulacji zaproszony na ekologiczne seminarium w Watykanie

Aktualizacja: 2017-01-15 9:30 am

Watykan zaprosił prof. Paula R. Ehrlicha, członka Klubu Rzymskiego i autora bestsellerowej książki pt. „Bomba populacyjna” do wygłoszenia wykładu podczas konferencji poświęconej ochronie planety. Ehrlich od lat 60. propaguje pogląd, aktywnie uczestnicząc w licznych konferencjach na całym świecie, o grożącej światu katastrofie z powodu przeludnienia. Jedynym sposobem walki jest odgórnie wprowadzona kontrola urodzeń.

Konferencja organizowana przez Papieską Akademię Nauk i Papieską Akademię Nauk Społecznych – to nie pierwsza tego typu impreza tych instytucji z  udziałem propagatorów kontroli ludności pod pretekstem realizacji tzw. zrównoważonego rozwoju – odbędzie w się dniach od 27 lutego do 1 marca.

Biolog ze Stanforda opowiada się m.in. za selektywną aborcją, przymusową sterylizacją i wszelkimi innymi dostępnymi środkami ograniczenia wzrostu populacji.

Tegoroczna konferencja pt. „Biological Extinction” będzie dotyczyć – jak piszą organizatorzy – nierównowagi między światową populacją a tym, co Ziemia jest w stanie wyprodukować.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że jeśli skuteczne kroki nie zostaną podjęte w celu odwrócenia tzw. globalnego ocieplenia – powodowanego ich zdaniem głównie przez człowieka,  – utracimy do 40 procent „wszelkiej różnorodności biologicznej na Ziemi” i „do końca tego wieku większość gatunków roślin”.

W broszurze zachęcającej do wzięcia udziału w kilkudniowym seminarium można przeczytać: „Nie ma możliwości poprawy naszej sytuacji bez powszechnego przyjęcia zasady sprawiedliwości społecznej, zarówno jako kwestii moralności, jak i kwestii przetrwania”. Sprawiedliwość społeczna rozumiana jest jako daleko idący interwencjonizm państwa w różne dziedziny życia społeczeństwa, w szczególności w sferze gospodarki.   

W swoje bestselerowej książce „Bomba populacyjna”, Ehrlich wraz z małżonką snuł ponurą przyszłość, zapowiadając powszechny głód na świecie jeszcze w latach 90. ub. wieku. Zoolog i etymolog z wykształcenia pisał w 1968 roku, że połowa Amerykanów, mieszkańców Indii i Chin wymrze do 1990 roku. Brytyjczycy wymrą do roku 2000 (sic!).

Ehrlich wspomniał w książce o aborcji selektywnej (uśmiercanie np.. dziewczynek zamiast chłopców) i aborcji w ogóle jako potencjalnie skutecznego narzędzia ochrony światowych zasobów poprzez zmniejszenie populacji, Swoich poglądów biolog nie zmienił.

W 2011 roku w wywiadzie z Mara Hvistendahl, Ehrlich bronił aborcji selektywnej i dzieciobójstwo, argumentując, że “byłby to dobry pomysł, aby ludzie mieli wybór, by sami mogli zdecydować, ile chcą mieć dzieci i czy w ogóle je chcą posiadać.” Dodał, że aborcja selektywna, a nawet dzieciobójstwo może być lepsze dla kobiet niż życie, jakie je czeka w przeludnionym świecie np. żyjąc w slumsach. Opowiedział się również za masową i przymusową sterylizacją, o czym wcześniej wspominał w książce wydanej w 1977 r. pt. „Eko-nauka: populacja, zasoby, środowisko”.

Ehrlich jest członkiem Klubu Rzymskiego, który w ub. roku postulował konieczność szybkiego wprowadzenia kontroli urodzeń, by odciążyć przeludnioną planetę.

Wiedzę i doświadczenie zgromadzone w czasie badań ekologii zwierząt P. Ehrlicha wykorzystał poświęcając się później zagadnieniom dotyczącym ludności świata. Prowadzi badania z zakresu prognozowania zmian środowiska pod wpływem wykładniczego wzrostu liczby ludności na świecie. Jako marksistowski strukturalista, zafascynowany matematycznym modelowaniem ludności Ziemi wspólnie z Williamem Holdrenem i Barrym Commonerem zaproponował tzw. równanie IPAT. I = P*A*T, gdzie I oznacza presję ludności, P – wielkość populacji, A – konsumpcję zasobów, a T – to miara wpływu działalności technologicznej. Równanie wykorzystywane jest do prognozowania (jak się jednak wielokrotnie okazało błędnego) zmian środowiska rzekomo powodowanych przez ludzi.

Źródło: lifesitenews.com., Pch24.pl., AS.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92950 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]