Były szef Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju kard. Martino poparł dubia

Aktualizacja: 2016-12-21 8:21 am

Były szef Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju, protodiakon Kolegium Kardynalskiego, włoski kardynał Renato Raffaele Martino poparł list czterech hierarchów wysłany do Franciszka z prośbą o wyjaśnienie, czy nauka zawarta w „Amoris laetitia” jest zgodna z Magisterium Kościoła.

W rozmowie z „La Fede Quotidiana” duchowny stwierdził, że nie widzi nic złego w dubia i że jest „uzasadnione” kierowanie tego typu pytań do papieża. – Nie widzę nic złego w dubia. Jest uzasadnione,  z punktu widzenia doktryny, zwracanie się do papieża z prośbą o wyrażenie opinii, spodziewając się, że on po prostu odpowie na nie – tłumaczył.

Kardynał potwierdził też niezmienne nauczanie na temat nierozerwalności małżeństwa, wyjaśniając, że „doktryna nie została zmieniona i nie może ulec zmianie. Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny.” Dodał, że konkubinat, czy związek cywilny rozwiedzionych katolików nie są tożsame z sakramentalnym małżeństwem. Wyjaśnił, że przyjęcie „podejścia do rozpatrywania każdego przypadku z osobna, o którym mowa w Amoris laetitia,  może prowadzić do wątpliwych interpretacji”.

Kardynał Renato Raffaele Martino studiował na kilku uczelniach rzymskich filozofię i teologię, prawo cywilne i kanoniczne. Ma doktorat z prawa kanonicznego. Na Papieskiej Akademii Duchownej w Rzymie zdobył przygotowanie dyplomatyczne. Od 1962 r. pracował w służbie dyplomatycznej Watykanu. Był m.in. attaché nuncjatury w Nikaragui, sekretarzem nuncjatury na Filipinach, audytorem nuncjatury w Libanie, radcą nuncjatury w Brazylii.

Był honorowym kapelanem Jego Świątobliwości i delegatem apostolskim w Laosie, Malezji, Singapurze oraz Brunei, a także stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku.

Od 2004-2009 pełnił funkcję prezydenta Papieskiej Rady Iustia et Pax. W  2012 r. w związku z ukończeniem 80. roku życia utracił prawo do czynnego uczestniczenia w przyszłych konklawe. Od 2014 r. sprawuje funkcję protodiakona Kolegium Kardynalskiego.

Źródło: lifesitenews.com., AS.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92319 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]