Aktualizacja strony została wstrzymana

Główny rabin Izraela zakazuje używania futer

Dodano: 2007-02-28 12:00 am

[Wyszukaliśmy i przypominamy informację zamieszczoną w BIBULE ponad 11 lat temu. Czy stanowisko głównego rabina Izraela nie jest zbieżne z polityką obecnego rządu i jego guru – Jarosława Kaczyńskiego? Czy snop żydowskiego „światła dla innych narodów” nie oślepił Prezesa… Hmmm….]

Główny rabin Izraela wydał dekret (Halacha) zakazujący Żydom noszenia futer zwierzęcych ściągniętych z żywych zwierząt. Rabin Yona Metzger wydał tę decyzję po obejrzeniu filmu, na którym przedstawiono farmy zwierzęce w Chinach, gdzie dokonuje się ściągania futer z żywych zwierząt. Decyzję rabina pochwalili twórcy filmu, lewacka organizacja „ochrony praw zwierząt” PETA (People of the Ethical Treatment of Animals).

Rabin Metzger powiedział, że „Wszyscy Żydzi są zobligowani do zapobiegania temu okropnemu procederowi okrucieństwa wobec zwierząt i powinni być „światłem dla innych narodów” poprzez odmawianie używania produktów pochodzących z takich źródeł.”

W przeszłości i inni rabini wydawali podobne zakazy. W 1992 roku rabin Chaim Dovid Halevy, przywódca Żydów sefardyjskich wydał zakaz używania przez Żydów jakichkolwiek futer.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com (2007-02-28 12:00 am) – na podstawie materiałów redakcyjnych

CZYTAJ:

 


 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content