Paweł Lisicki: wyraźny zwrot Watykanu w lewo doprowadzi też do zmian w Polsce

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” po raz kolejny zauważa radykalny zwrot w lewo w Kościele. Zauważył, że jeśli papież będzie postępował z dotychczasową konsekwencją, to również polski Kościół czeka przewrót.

Lisicki na łamach zarządzanego przez siebie tygodnika pisze, że „zwrot Kościoła w lewo, tak mocno wspierany przez papieża Franciszka, staje się coraz bardziej widoczny”. Według publicysty w zeszłym tygodniu miały miejsce trzy zdarzenia o przełomowym wręcz, z tego punktu widzenia, znaczeniu.

Pierwsze, to przyjęcie przez episkopat Włoch decyzji o poparciu dla organizowanego przez tamtejszą Partię Radykalną marszu na rzecz powszechnej amnestii dla więźniów (włoscy radykałowie nie tylko są zwolennikami dopuszczalności aborcji bez ograniczeń, lecz także popierają prawa homoseksualistów i innych grup transseksualnych). Lisicki przypomniał przy tym, że w styczniu 2016 r. setki tysięcy katolików zgromadzonych w Rzymie, protestujących przeciw prawu zrównującemu związki homoseksualistów z małżeństwami, nie mogło się doczekać nawet audiencji na placu św. Piotra.

Drugim znaczącym faktem był wybór nowego generała jezuitów, który jeszcze niedawno znany był głównie z zaangażowania w ruch marksistowski.

Trzecim przywołanym przez Lisickiego wydarzeniem było spotkanie papieża Franciszka 13 października z niemieckimi katolikami i luteranami w Rzymie, podczas którego odsłonięto pomnik Lutra. Papież powiedział wówczas, że przekonywanie przez katolików niechrześcijan do wiary jest czymś głęboko niesłusznym, a dużo ważniejszym jest przyjmowanie imigrantów. Redaktor naczelny „Do Rzeczy” zacytował w tym kontekście publikowane również na łamach PCh24.pl dramatyczne pytanie profesora  Roberto de Matteiego, brzmiące: „Do jakiego Kościoła należy papież Bergoglio?”.

Według Lisickiego wyraźny zwrot Watykanu w lewo musi w dłuższej perspektywie doprowadzić też do zmian w Polsce. „Jeśli pontyfikat Franciszka potrwa odpowiednio długo, a sam papież będzie postępował z dotychczasową konsekwencją, to również polski Kościół czeka przewrót”. A – jak zauważa Lisicki – w ten sposób polska prawica utraciłaby swego głównego kulturowego i cywilizacyjnego sojusznika.

Źródło: „Do Rzeczy”

kra

[Zob. „Radykalny zwrot w lewo” – DoRzeczy.pl (31 października 2016)]

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-11-01) | http://www.pch24.pl/pawel-lisicki--wyrazny-zwrot-watykanu-w-lewo-doprowadzi-tez-do-zmian-w-polsce,47076,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content