Kardynał Woelki naczelnym piewcą swobody islamskiego kultu w Niemczech

Koloński arcybiskup kardynał Rainer Woelki cieszy się, że ludzie w Niemczech mogą swobodnie wyznawać każdą religię, w ten sposób żyjąc tak, jak podoba się Bogu. Ten sam purpurat wychwala też… nauczanie islamskiej teologii.

Arcybiskup Kolonii kard. Rainer Maria Woelki to jeden z najzagorzalszych zwolenników przyjmowania w Niemczech islamskich uchodźców. W swoim mieście bardzo aktywnie angażuje się we wsparcie imigrantów. Swego czasu wystawił przed katedrę łódź uchodźców i celebrował na niej mszę świętą. Nieco wcześniej apelował też o pełną swobodę wznoszenia w Niemczech minaretów, przekonując, że ich stawianie jest z perspektywy wolności religijnej równoznaczne z budowaniem kościołów.

Kolejną granicę koloński purpurat przekroczył przy okazji jubileuszu 70-lecia istnienia landu Nadrenii Północnej-Westfalii. W wygłoszonym przez siebie przemówieniu podczas ekumenicznego nabożeństwa wychwalał RFN jako kraj wolności religijnej.

Uznał najpierw, że gdy panuje swoboda wyznania, to „ludzie w całej swojej religijnej różnorodności mogą żyć tak, jak podoba się Bogu, uczciwie i szczerze”. Następnie stwierdził, że znaczącą wartością jest wiara, która wie, jak poruszać się w ramach niemieckiego prawa.

Dodajmy, że mowa o „prawie” dopuszczającym masowe aborcje (i częściowo zmuszającym obywateli do ich opłacania w podatkach), czyniącym legalnym prostytucję i sutenerstwo, sankcjonującym odbieranie rodzicom nawet małych dzieci czy wreszcie zmuszającym rodziców do posyłania potomstwa na deprawujące lekcje w szkole pod groźbą więzienia lub pozbawienia dzieci.

W swoim przemówieniu kardynał Woelki chwalił też nauczanie islamskiej teologii. Powiedział, że wielkim osiągnięciem jest stworzenie na uniwersytecie w Monastyrze Centrum Teologii Islamskiej, gdzie kształci się imamów.

W uznaniu dla krzewienia wiary islamskiej kard. Woelki nie jest w niemieckim Kościele odosobniony; w ubiegłym roku z inicjatywy jednej z organizacji kontrolowanej przez biskupów katolicy z Monachium, mieście przewodniczącego kard. Reinharda Marxa, bezpośrednio zaangażowali się w nauczanie muzułmanów islamu. 

Pach

Źródła: katholisch.de, pch24.pl

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-08-31) | http://www.pch24.pl/kardynal-woelki-naczelnym-piewca-swobody-islamskiego-kultu-w-niemczech,45611,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content