Watykańska delegacja wsparła cele „zrównoważonego rozwoju”. Jeden z nich obejmuje aborcję

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej potwierdził w Genewie, że Watykan akceptuje „trzeci cel zrównoważonego rozwoju”, jakim jest zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego niezależnie od wieku. Jednym z warunków zrealizowania trzeciego celu – zgodnie z programem ONZ – jest zapewnienie szerokiego dostępu do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.”

Watykan, wkrótce po ogłoszeniu deklaracji, został ostro skrytykowany przez środowiska proliferów na całym świecie. Skandaliczna strategia ONZ Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada w krajach, w których jest to legalne, upowszechnienie środków antykoncepcyjnych i aborcji. Podpunkt 3.7 wyraźnie stanowi wezwanie do „powszechnego dostępu do usług opieki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.” Już na konferencji ONZ w Kairze w 1994 r. stwierdzono, że „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” oznacza szeroki dostęp do „nowoczesnej antykoncepcji”, „planowania rodziny” oraz „bezpiecznej aborcji”, gdzie to jest legalne.

Prałat Jean-Marie Mupendawatu, sekretarz Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia powiedział na 69. Światowym Zgromadzeniu ds. Zdrowia, które odbyło się w Genewie w dniu 25 maja, że delegacja Stolicy Apostolskiej z zadowoleniem przyjmuje istotny nacisk na godność osoby ludzkiej i równy dostęp do usług zdrowotnych, wyrażone w stwierdzeniu, że nikt nie będzie pozostawać w tyle. To z punktu widzenia zdrowia, jest wyrażone w celu trzecim: zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku, który obejmuje 13 podpunktów, niezbędnych do osiągnięcia pozostałych celów. Mons. Mupendawatu poproszony o komentarz portalu LifeSiteNrews.com nie odpowiedział do tej pory.

Środowiska obrońców życia są oburzone postępowaniem delegacji watykańskiej. – Docelowo podpunkt 3.7 w efekcie jest wykorzystywany przez agencje Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ jako synonim antykoncepcji i aborcji – podkreśla Stefano Gennarini, dyrektor Centrum Badań Prawnych w organizacji C-FAM.

W ubiegłym roku obrońców życia zaniepokoiła wypowiedź abp. Bernardito Auza, który stwierdził na forum ONZ, że Watykan wspiera cele i zadania Agendy Zrównoważonego Rozwoju „pomimo dwóch punktów, które wymagają powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych, jak również usługi planowania rodziny. Rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Joseph Grech tłumaczył wówczas zaniepokojonym proliferom, że Stolica Apostolska wcześniej podnosiła zastrzeżenia co do tych celów i że „nie może i nigdy nie będzie wspierać  czegokolwiek, co mogłoby zaszkodzić rodzinie lub prawu do życia od momentu poczęcia.”

25 maja na posiedzeniu ONZ w Genewie, prałat Mupendawatu deklarował poparcie Watykanu dla realizacji celu trzeciego, ponieważ „trzeba zrobić wszystko co możliwe, by zwalczać zmiany klimatyczne i ich wpływ na zdrowie.” Duchowny wezwał nawet do jeszcze większego zaangażowania politycznego i obywatelskiego „w celu osiągnięcia prawdziwie znaczących i skutecznych globalnych porozumień w dziedzinie środowiska naturalnego.”

Voice of the Family, międzynarodowa koalicja organizacji prorodzinnych i pro-life stwierdziła w komunikacie prasowym, że wystąpienie Mons. Mupendawatu jest wezwaniem do upowszechnienia dostępu do aborcji i antykoncepcji do 2030 roku. „Istnieje rozległa współpraca pomiędzy niektórymi organami Stolicy Apostolskiej i wpływowymi zwolennikami aborcji, antykoncepcji oraz kontroli populacji w czasie obecnego pontyfikatu, pod pozorem promowania zrównoważonego rozwoju” – napisała Voice of Family w swoim oświadczeniu.

Prezes Instytutu Lepanto, Michael Hichborn również wyraził zaniepokojenie zaangażowaniem Stolicy Apostolskiej w realizację programu ONZ.  – Są tylko dwa możliwe wyjaśnienia dlaczego Watykan wspiera Program Zrównoważonego Rozwoju: albo delegacje Stolicy Apostolskiej są  niekompetentne, albo robią to celowo  – stwierdził Hichborn.

Nie wszystkie delegacje Stolicy Apostolskiej przy ONZ zignorowały niebezpieczne zapisy. W zeszłym tygodniu delegacja watykańska, która uczestniczyła w spotkaniu, by omówić treść Deklaracji Politycznej w sprawie zwalczania AIDS, zaprotestowała przeciwko użyciu w niej pojęć „zdrowie seksualne i reprodukcyjne”, „usługi zdrowotne seksualne i reprodukcyjne” oraz „prawa reprodukcyjne”. – Stolica Apostolska nie uznaje aborcji ani dostępu do aborcji – zastrzeżono.

W sierpniu 2015 roku, abp Silvano Tomasi, stały obserwator Watykanu przy ONZ w Genewie, skrytykował Program Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę, że w sposób niejawny dąży do aborcji pod przykrywką szerzenia „praw reprodukcyjnych”. We wrześniu 2015 roku, sam abp Auza również wyraził zastrzeżenia co do określeń „prawa reprodukcyjne”, „planowanie rodziny” i „gender”.

Źródło: lifesitenews.com

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-06-14) | http://www.m.pch24.pl/watykanska-delegacja-wsparla-cele-zrownowazonego-rozwoju--jeden-z-nich-obejmuje-aborcje,43921,i.html

Skip to content