Aktualizacja strony została wstrzymana

Ekopropaganda opanuje seminaria duchowne? Rabin współpracujący z Watykanem jest na „tak”!

Izraelski rabin Yonatan Neril, szef Międzyreligijnego Centrum na rzecz Ekorozwoju, zaangażowanego w propagowanie teorii „zrównoważonego rozwoju” w różnych instytucjach religijnych, przygotował raport o kursach ekologii  w katolickich seminariach i uczelniach. Neril spotka się z przedstawicielami Watykanu jeszcze w tym miesiącu, by upowszechnić propagandę ekologiczną w celu utworzenia „zrównoważonego społeczeństwa ludzkiego”.

Opracowanie sfinansowane przez fundację Julii Burke i zatytułowane: „Ekologia w katolickich seminariach” wskazuje, że spośród 48 katolickich seminariów w Ameryce Północnej, Rzymie i Ziemi Świętej, 16 realizuje kursy poświęcone stricte ekologii. W siedmiu uczelniach tematyka ekologii i „zrównoważonego rozwoju” wplatana jest do różnych zajęć.  

Siedem seminariów katolickich oferuje kursy na temat wiary i ekologii. W Stanach Zjednoczonych są to: Theological Union w Chicago, Catholic University of America, Szkoła Teologii i Studiów Religijnych w Waszyngtonie D.C., Oblate School of Theology w San Antonio w Teksasie; Saint Paul Seminary School of Divinity na Uniwersytecie św. Tomasza w Saint Paul w Minesocie.

Kursy stricte ekologiczne prowadzą także rzymskie uczelnie: Uniwersytet Gregoriański, Uniwersytet św. Anzelma i Papieski Uniwersytet Salezjański. Z kolei jezuicka uczelnia – Jesuit School of Theology w Berkeley w Kalifornii i Seminary w Beit Jala w Palestynie „dokładają ogromnych starań, aby na zajęciach z różnych przedmiotów znalazły się zagadnienia teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju.”  

Rabin przypomina, że Franciszek wezwał katolickie instytucje do włączenia tego tematu do programu nauczania. W encyklice „Laudato Si,” Ojciec Święty wyraził nadzieję, że seminaria i domy formacji „będą wychowywać do odpowiedzialnej ascezy i do naznaczonego wdzięcznością podziwiania świata, do wrażliwości na kruchość ubogich i środowiska.”

Neril, który w tym miesiącu spotka się z przedstawicielami Watykanu w celu zacieśnienia dalszej współpracy w zakresie propagowania idei „zrównoważonego rozwoju,” ma nadzieję, że Papieska Kongregacja do Spraw Duchowieństwa jeszcze w tym roku wyda nowe wytyczne dotyczące kształcenia seminaryjnego, wymagając od wszystkich katolickich szkół wyższych na świecie natychmiastowego wdrożenia kursów „ekologii katolickiej.”

Raport Nerila ujawnił, że w tej chwili specjalne kursy „ekologii katolickiej,” łączącej kwestie wiary i ekologii są wykładane w ponad pięćdziesięciu uczelniach amerykańskich.

Teoria „zrównoważonego rozwoju”, swoimi korzeniami sięga lat 60. Na początku lat 90. zwolennicy ograniczenia ludności  ukuli termin „ekologicznej modernizacji,” który zyskał na znaczeniu kilka lat później. Niektórzy uczeni określają teorię „zrównoważonego rozwoju” mianem „neoliberalnej teorii rozwoju zielonego kapitalizmu,” mającej przerzucić odpowiedzialność za negatywne skutki działalności z korporacji międzynarodowych na społeczności lokalne. Teoria ta duży nacisk kładzie na upowszechnienie „skutecznych środków antykoncepcji” na całym świecie i daleko idące transformacje niemal w każdej dziedzinie życia.   

Źródło: lastampa.it, AS.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-06-09) | http://www.pch24.pl/ekopropaganda-opanuje-seminaria-duchowne—rabin-wspolpracujacy-z-watykanem-jest-na-tak-,43827,i.html