Kardynał Kasper o papieskiej adhortacji: „przewróci kartę historii”

Aktualizacja: 2016-03-17 12:51 pm

Liberalny purpurat odniósł się do adhortacji papieża Franciszka, podsumowującej zeszłoroczny Synod poświęcony rodzinie. Papież podpisze dokument 19 marca. Niemiecki kardynał uważa, że będzie to ważne wydarzenie, a Kościół przewróci wreszcie kartę historii, aktualną od 1700 lat.

Papieska adhortacja ujrzy światło dzienne w najbliższych dniach. Kardynał Kasper uznał, że będzie to „milowy krok”, którego dokona Kościół. W obszernym dokumencie mamy znaleźć m.in. informacje na temat osób żyjących w związkach niesakramentalnych, a także wierzących rozwiedzionych, którzy starają się angażować w życie wspólnoty. Zdaniem kard. Kaspera, dzięki temu dokumentowi, Kościół “przewróci kartę historii trwającą 1700 lat”.  Niemiecki duchowny odwołał się także do obecności kobiet w życiu Kościoła, nie tylko jako wspólnoty wiernych, ale także jako instytucji.

 – Nie możemy powtarzać formuł z przeszłości i barykadować się za murem ekskluzywności i klerykalizmu. Kościół musi żyć we współczesności i umieć interpretować współczesność. W tym znaczeniu koniecznym jest dowartościowanie roli kobiety i z tym związana konieczność powierzenia jej kluczowych zadań w administracji Kurii i diecezji – powiedział.

Warto zwrócić uwagę na symboliczną liczbę 1700 lat, o której wspominał purpurat. Prawdopodobnie kard. Kasper sięga do Soboru w Nicei z 325 r., gdzie poruszano kwestię ”katharoi”. W kanonie VIII Pierwszego Soboru Powszechnego z Nicei czytamy: „W sprawie tych, którzy nazywają samych siebie czystymi, święty i wielki sobór postanowił, że jeśli chcą powrócić do powszechnego i apostolskiego Kościoła, […] konieczne jest przede wszystkim, aby oni przyobiecali na piśmie, że zgadzają się i będą posłuszni nauczaniu Kościoła powszechnego. Następnie, że pozostaną we wspólnocie z tymi, którzy dwa razy zawarli małżeństwo oraz z tymi, którzy upadli w czasie prześladowań, a którym został wyznaczony czas na odbycie pokuty i stosowna pora, aby uznali swe posłuszeństwo we wszystkim nauczaniu powszechnego i apostolskiego Kościoła.”

Wiele wskazuje na to, że komentarz zawarty w VIII kanonie Soboru z Nieci, kard. Kasper próbuje zestawiać z obecną sytuacją osób trwających w związkach niesakramentalnych.

Przypomnijmy, że kard. Kasper wielokrotnie deklarował poparcie dla pozwolenia na udzielanie Komunii Świętej osobom żyjącym w kolejnym partnerem, pomimo zawarcia wcześniej związku sakramentalnego. Opinie purpurata stoją w zdecydowanej sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego. Niemiecki duchowny proponował także stworzenie drugiego rodzaju małżeństwa, dostępnego dla osób rozwiedzionych, będących w nowych związkach.

Według argentyńskiego magazynu „La Razon”, papieska adhortacja będzie obszernym dokumentem zawierającym 323 punkty. Dziennikarze, którzy dotarli do tych informacji zapowiadają również, że adhortacja stylem pisania będzie nawiązywała do “teologii narracyjnej popularnej w Ameryce Łacińskiej”.

Źródło: Deon.pl

POz

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86527 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]