Ojciec Święty wezwał do zniesienia kary śmierci

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek nawiązał do organizowanego w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego międzynarodowego sympozjum pod tytułem: „O świat bez kary śmierci”. Wyraził nadzieję, że da ono nowy impuls do zaangażowania na rzecz zniesienia tego typu kary. Wskazał, że przeciwko jej stosowaniu, jako legalnego narzędzia obrony, rośnie społeczny opór. Podkreślił także, że przykazanie „nie zabijaj” ma wartość bezwzględną i obejmuje zarówno ludzi niewinnych jak i sprawców przestępstw.

„Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest właściwą okazją do promowania w świecie coraz bardziej dojrzałych form szacunku dla życia i godności każdej osoby. Nawet przestępca posiada nienaruszalne prawo do życia, dar Boga. Zwracam się z apelem do sumień rządzących, aby dążyli do osiągnięcia międzynarodowego konsensusu w sprawie zniesienia kary śmierci. I proponuję, by ci spośród nich, którzy są katolikami, dokonali odważnego i godnego naśladowania gestu, aby żaden wyrok nie został wykonany w czasie tego Świętego Roku Miłosierdzia. Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są dziś wezwani nie tylko do podjęcia działań na rzecz zniesienia kary śmierci, ale również na rzecz poprawienia warunków w więzieniach i poszanowania ludzkiej godności osób pozbawionych wolności” – podkreślił Papież.

lg/ rv

Za: Radio Watykańskie (21/02/2016)

Polecamy zbiór tekstów na temat zasadności, słuszości, celowości, skuteczności i zgodności z doktryną katolicką, wymierzania i wykonywania kary śmierci:

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content