Żydzi i katolicy w ONZ: poprawa naszych relacji może być wzorem

Aktualizacja: 2015-12-23 11:43 am

Rozwijająca się dziś współpraca katolicko-żydowska w dawaniu na świecie świadectwa o miłości Boga to jeden z wielkich owoców 50 lat, jakie upłynęły od ogłoszenia przez Sobór Watykański II Nostra aetate. Zwrócił na to uwagę abp Bernardito Auza na panelu upamiętniającym 50. rocznicę soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on zorganizowany przez misję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wspólnie z Międzynarodowym Żydowskim Komitetem Konsultacji Międzyreligijnych. Spotkanie z udziałem osobistości katolickich i żydowskich odbyło się 15 grudnia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w sali posiedzeń oenzetowskiej Rady Gospodarczej i Społecznej. Abp Auza wskazał, że rozwój naszych wzajemnych relacji po trwających przez wiele wieków trudnościach może być przykładem dialogu, współpracy i dążenia do pokoju nie tylko między religiami, ale także między narodami.

Żydzi i katolicy uczestniczący w nowojorskiej debacie podzielili się świadectwami o poprawie stosunków katolicko-żydowskich i współpracy prowadzonej m.in. na polu charytatywnym. Natomiast rabin Jonathan Sacks z Londynu w swoim wideoprzesłaniu podjął sprawę aktualnych problemów relacji międzyreligijnych, wskazując, co pozostaje do zrobienia w tej dziedzinie. Przypomniał przy tym gwałtowny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spadek liczby chrześcijan na Bliskim Wschodzie z 20 do zaledwie 4 proc.  Zwrócił też uwagę na okrucieństwo, z jakim islamscy ekstremiści traktują tam nie tylko wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu, ale nawet muzułmanów.

ak/ rv, www.holyseemission

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=84829 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]