Wpływowy jezuita nie ma wątpliwości. Synod otworzył rozwodnikom drzwi do sakramentów

Redaktor naczelny ważnego czasopisma włoskich jezuitów – „La Civiltà Cattolica” – nie ma wątpliwości: Synod Biskupów dał podstawę do dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. Ma to być przełom.

Ks. Antonio Spadaro SJ – redaktor naczelny wpływowego „La Civiltà Cattolica – opublikował na łamach swojej gazety artykuł dotyczący efektów pracy ostatniego Synodu Biskupów. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że zgromadzenie dało „podstawy” do dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do sakramentów. Relatio finalis zaleca bowiem duszpasterzom sprawdzanie każdego poszczególnego przypadku, bez apriorycznego narzucania jakichś granic gdy idzie o integrację z życiem Kościoła. Według zakonnika oznacza to postulowanie znaczącej zmiany względem dotychczasowej praktyki.

Jezuita sądzi, że tegoroczny synod „otworzył drzwi”, które przez ubiegłorocznego zgromadzenie „zostały pozostawione zamkniętymi”. Można jego zdaniem „zasadnie mówić o nowym kroku”. Ks. Spadaro podkreśla, że Synod postuluje konieczność umocnienia pozycji biskupów w sprawie oceny sytuacji rozwodników żyjących w nowych związkach.

Ocena włoskiego jezuity, zasadniczo bardzo bliska posynodalnym komentarzom najzagorzalszych niemieckich progresistów, ma niemałą wagę. Opinie przedstawiane na łamach „La Civiltà Cattolica” uchodzą za bliskie stanowisku Stolicy Apostolskiej. Przed oficjalną publikacją artykuły są krytycznie czytane przez watykański sekretariat stanu. Ks. Spadaro został powołany na uczestnika synodu osobiście przez Ojca Świętego Franciszka. Jezuita pozostaje z papieżem w bliskim kontakcie.

Jak komentuje portal niemieckiego episkopatu katholisch.de, ks. Spadaro miał dobry powód do przedstawienia takiej, a nie innej opinii. Relatio finalis wymieniając kryteria, którymi należy posługiwać się w ocenie sytuacji rozwodników w nowych związkach, bazuje zasadniczo na opublikowanej w 1981 roku adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris conosrtio. W papieskim dokumencie wspomina się jasno, że rozwodnicy w nowych związkach mogą przyjmować sakramenty jedynie wówczas, jeżeli w swoim nowym związku żyją w czystości. Relatio finalis całkowicie ignoruje ten element papieskiej adhortacji, mówiąc jedynie o konieczności „pełniejszej integracji” osób po rozwodzie z życiem Kościoła.

Źródło: katholisch.de

pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-11-13) | http://www.pch24.pl/wplywowy-jezuita-nie-ma-watpliwosci--synod-otworzyl-rozwodnikom-drzwi-do-sakramentow,39392,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content